Jong redt Oud

Erfgoed

Mogelijk is deze activiteit al gestart. Neem contact op met de organisator voor meer informatie.

Limburgse jongeren gaan actief aan de slag met het onroerend erfgoed in hun buurt. Lees meer

Met “Jong redt Oud” wil de provincie Limburg jongeren warm maken voor het kapelletje om de hoek, het kerkhof bij de school of de oude molen in de wei. Door hen nauw te
betrekken, hen de verhalen achter het erfgoed te laten ontdekken én hen de verantwoordelijkheid voor restauratie, onderhoud en ontsluiting gedeeltelijk in handen te geven, leren ze de waarde kennen van erfgoed. Zij zorgen er mee voor dat het onroerend erfgoed kan worden doorgegeven aan de volgende generaties.

Toon kaart Provinciehuis Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
van 28/05/18 tot 01/01/20
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
JRO@limburg.be
www.jongredtoud.be