Berlijnse Call voor Actie gelanceerd tijdens European Cultural Heritage Summit

Vorige week vond van 18 tot 24 juni het European Cultural Heritage Summit plaats in Berlijn. Talloze organisaties, instellingen, overheden, erfgoedexperten, onderzoekers, studenten en vrijwilligers kwamen er samen en konden allerhande activiteiten volgen (debatten, rondleidingen, conferenties, workshops, …). Op donderdag 21 juni werden de laureaten van de EU-prijzen voor Cultureel Erfgoed /Europa Nostra Awards voorgesteld tijdens de “Heritage Execellence Fair”. De focus lag dit jaar op de Europese dimensie van de projecten en de bewustmaking bij een breed publiek. Voor Vlaanderen werd het project “Ief Postino: België en Italië met elkaar verbonden door brieven” voorgesteld. Dit is een bewustmakingsproject over de geschiedenis van migratie in Europa en meer specifiek uit Italië naar Belgische Limburg.

Op vrijdag 22 juni ging het grote Europese beleidsdebat door met als thema ‘Sharing heritage – sharing values’. Een hele dag lang debatteerden cultuurministers, burgemeesters, vertegenwoordigers van internationale instellingen en erfgoedprofessionals over gedeelde waarden van erfgoed, het lokale en het internationale met elkaar in connectie brengen en de bijdrage van erfgoed aan sociale en economische samenhang. Ook jongeren en jonge professionals kwamen aan het woord. Opvallend was de eensgezindheid bij politieke leiders over de beslissende rol van cultuur en erfgoed voor een nieuw, toekomstig Europa. 

De sessie werd afgesloten met de “Berlin Call to Action”; een oproep van de 3 co-organiserende overheden: het German Cultural Heritage Committee (DNK), the Prussian Cultural Heritage Foundation (SPK) en Europa Nostra. Met deze “Call” willen de organisatoren vooral de grote principes uit de belangrijke internationale teksten en conventies vertalen in een zevental concrete acties. Ze roepen op voor een ambitieus Europees Actieplan voor erfgoed als blijvend resultaat na het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en ze vragen dat erfgoed als strategische prioriteit wordt mee genomen in de toekomstige EU-programma’s en het financieel EU-meerjarenplan. Ze zijn vragende partij voor een meer permanent platform dat synergiën tussen publieke en private actoren (incl. Europese en internationale organisaties) in de erfgoedsector kan bevorderen. De oproep staat open voor ondertekening voor iedereen die een gezamenlijke actie voor erfgoed genegen is.

De dag werd afgesloten met de officiële uitreiking van de European Heritage Awards in het bijzijn van de voorzitter van Europa Nostra, Maestro Plácido Domingo, de Europese Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en Duits Bondspresident, Frank-Walter Steinmeier.