Conferentie 'Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vice versa'

 

Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vise versa

 

Wat doet Europa op het vlak van erfgoed en wat betekent dit voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk?

Een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers 

 

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor met betrekking tot erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. De Raad van Europa is al langer actief op dit vlak met haar verschillende conventies. Ook lidstaten en middenveld bewegen zich in dit internationale veld en nemen initiatieven zoals bijvoorbeeld de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action . Deze conferentie kadert binnen al deze recente ontwikkelingen op Europees vlak. 

Op deze conferentie hebben we zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. Aan de hand van internationale en Vlaamse voorbeelden leggen we link tussen Europese beleidskaders en de  Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk. We gaan dieper in op de bredere context van recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en staan stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met EU-(financierings) instrumenten. 

In de namiddag gaan we tijdens drie workshops met praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa. Strategie 21 biedt een kader voor een omvattend erfgoedbeleid en -beheer en is een concreet gevolg van de Verklaring van Namen van april 2015. Toen gingen de bevoegde ministers akkoord om een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer te promoten. Met de Strategie 21 wil de Raad van Europa zijn lidstaten stimuleren en helpen om de grote erfgoedconventies, zoals de Conventies van Valletta, Firenze, Faro en Granada, in de praktijk om te zetten.

 

Locatie en datum

19 november 2018 bij FARO, steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed, Priemstraat 51, 1000  Brussel.

 

Voorlopig programma

 

Voormiddag

 

09u30:   Onthaal en koffie

 

10.00u.: Toenemende aandacht van de EU voor de erfgoedsector: een blik in de tijd, context en uitdagingen (werktitel)

 

10u40u: Nieuwe ontwikkelingen binnen EU na 2018: EU-actieplan voor erfgoed

 

11u20: Davos Verklaring en de Strategie 21 van de Raad van Europa: context, relevantie en aanknopingspunten voor de sector

 

11u40.: Korte voorstelling van de namiddagsessies door de voorzitters van de workshops

 

12.00u: Netwerklunch en EU-subsidiemarkt

 

Namiddag: Strategie 21 van de Raad van Europa, van de theorie naar de praktijk.

 

13u30: Drie thematische workshops: keuze uit

 

-       Sociale component

-       Economische en ruimtelijke ontwikkelingen

-       Component ‘kennis en educatie’

 

16u30: Afsluitende receptie

 

Initiatiefnemers 

Deze conferentie is een initiatief van de Vlaamse overheid, FARO en Herita in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed

 

Meer weten? 

info@europeeserfgoedjaar2018.be