Conferentie 'Van lokale en Vlaamse erfgoedpraktijk naar een Europees beleid en vice versa'

 

 

Europa en erfgoed: ver van jouw bed? Wat doet Europa en wat kan dit betekenen voor jou als Vlaamse erfgoedwerker of beleidsmaker? 

Hier vindt u alle presentaties van het voormiddaggedeelte.

 

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor voor erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Ook de Raad van Europa is al lang actief, denken we maar aan het Europees Monumentenjaar 1975 of de Conventies van Granada, Malta, Firenze en Faro. De lidstaten en het middenveld bewegen zich in dat internationale veld en nemen initiatieven zoals  de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action . Deze conferentie zoomt in op de recente  en toekomstige ontwikkelingen op Europees vlak. 

Op 19 november hebben we zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. We kaderen de recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en staan stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst. Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met onder meer EU-(financierings) instrumenten. 

Van lokale en Vlaamse erfgoedpraktijk naar een Europees beleid en omgekeerd. Wat wil je mee geven aan de lokale, Vlaamse beleidsmakers? 

In de namiddag gaan we tijdens drie workshops met Vlaamse en internationale praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa.  Die strategie van de 21ste eeuw reikt concrete handvaten aan met een focus op de sociale dimensie van erfgoed, economisch & ruimtelijke ontwikkelingen en kennis & educatie. In kleine groepjes ga je in discussie over bepaalde stellingen en bepaal je mee de prioriteiten. Met die resultaten willen we voorbeelden en aanbevelingen vanuit de sector naar het lokale, Vlaamse en internationale veld naar voren schuiven. 

 

Programma

 

Voormiddag: Europa en erfgoed: ver van jouw bed? Wat doet Europa en wat kan dit betekenen voor jou als Vlaamse erfgoedwerker of beleidsmaker? 

 

09u30:   Onthaal en koffie

 

10u00: Verwelkoming en inleiding

            Flora van Regteren Altena (coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederland)

10u10: EU en erfgoed: toenemende aandacht van de EU voor de erfgoedsector: een blik in de tijd, context en uitdagingen (werktitel)


              Brigitte Myle en Vera Ameels (Vlaamse overheid) 

 

10u40u: Wat na het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018? De nieuwe ontwikkelingen binnen EU na 2018 (werktitel) 

             Catherine Magnant (Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie) 

 

11u20: De Davos Verklaring en de Strategie 21 van de Raad van Europa: context, relevantie en aanknopingspunten voor de sector (werktitel) 
            Luc-Emile Bouche-Florin (voorzitter van de European Council of Spatial Planners)

 

12.00u: Netwerklunch en standenmarkt 

 

Namiddag: Strategie 21 van de Raad van Europa, van de theorie naar de praktijk.

 

13u30: Drie thematische workshops: je kiest twee workshops uit: 

 

-       Sociale component

-       Economische en ruimtelijke ontwikkelingen

-       Component ‘kennis en educatie’

 

16u30: Videoboodschap van Geert Bourgeois, Minister-president, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed en van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

 

16u40: Conclusies door Flora van Regteren Altena

 

17u: Afsluitende receptie

 

Locatie en datum

19 november 2018 bij FARO, Priemstraat 51, 1000  Brussel.

Initiatiefnemers 

Deze conferentie is een initiatief van de Vlaamse overheid, FARO en Herita in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed

 

 

Meer weten? 

info@europeeserfgoedjaar2018.be