Doe je mee?

Samen met het Vlaamse erfgoedveld maken wij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Erfgoedorganisaties en lokale besturen kunnen in hun programmering inhaken op het EYCH2018. Dit kan zowel voor onroerend als voor roerend of immaterieel erfgoed. Je kan ook inspelen op de link met Europa.  We leren elkaars beter kennen door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. 

Met het EYCH18 willen we:

  • mensen aanmoedigen om het rijke en gevarieerde erfgoed van Europa te verkennen
  • de unieke waarde van het erfgoed vieren, begrijpen en beschermen
  • nadenken over de plaats die erfgoed in ons leven inneemt

Ons erfgoed stelt ons in staat om het verleden te begrijpen en naar onze toekomst te kijken. Door in 2018 de klemtoon te leggen op ons erfgoed, benadrukken we:

  • hoe erfgoed sterkere samenlevingen bouwt
  • hoe het banen en welvaart schept
  • het belang ervan voor onze relaties met de rest van de wereld
  • wat kan worden gedaan om het te beschermen

 

Plan je een activiteit of project? 

Wil je in 2018 een breed en divers publiek betrekken bij de zorg en omgang van je erfgoed? Past je activiteit binnen de doelstellingen van het EYCH18? 

Vraag dan het label voor het EYCH18 aan. Daarnaast kan je activiteit aanmelden in de UiTdatabank. Vermeld bij het invoeren zeker het trefwoord Europees Erfgoedjaar. Op die manier worden je activiteiten gepubliceerd op deze website.

 

#EuropeForCulture

Ben je actief op sociale media? Vermeld de hashtag bij je bericht. Zo kunnen we alle foto's/tweets/berichten verzamelen.

 

Plan je een project?

Organisaties die een project willen organiseren binnen het EYCH18, kunnen subsidies aanvragen.

Inspiratie voor projecten kan gehaald worden uit de tien initiatieven die de Europese Commissie zelf neemt tijdens dit jaar. Deze tien initiatieven zijn geclusterd rond de thema's: engagement, waarde, bescherming en innovatie. Deze thema's kunnen verder uitgewerkt worden naar het Vlaams niveau.

EU-subsidies

Om transnationale projecten in het kader van het EYCH18 op te zetten voorziet de Europese Commissie specifieke calls binnen bestaande EU-subsidieprogramma's zoals Creatief Europa, Cosme, Horizon2020 en Erasmus+.

 

29 projecten kregen 5 miljoen euro subsidies van de Europese Commissie.

 

Projectsubsidies Vlaamse overheid

In Vlaanderen leggen we de nadruk op participatie en educatie om de zichtbaarheid en het draagvlak voor erfgoed te verhogen. Erfgoed verbindt gemeenschappen. De Vlaamse overheid wil impulsen geven aan bottom-up initiatieven uit de brede erfgoedsector en samenwerking tussen diverse actoren bevorderen.

Een projectsubsidie kon aangevraagd worden door:

  • erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erkende onroerenderfgoeddepots en onroerenderfgoedgemeenten
  • cultureel-erfgoedcellen: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen waaraan een werkingssubsidie toegekend is voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid
  • collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie (musea, archieven en erfgoedbibliotheken) met een kwaliteitslabel die ingedeeld zijn bij het regionale niveau.

Bekijk de twintig gesubsidieerde projecten

 

Is jouw gesubsidieerde project afgerond? Dien het eindverslag  in.

 

Vlaams programma

Gedurende het hele jaar organiseert de Vlaamse overheid, al dan niet samen met Faro, Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, en Herita extra evenementen en projecten met als doel kennisuitwisseling en netwerking binnen het erfgoedveld of om het draagvlak voor het erfgoed en de zorg ervoor te verhogen.