In Europa

Europa en erfgoed? Een ver van uw bed show of toch niet? In deze rubriek willen we u wegwijs maken in het labyrint van Europa in relatie tot erfgoed en erfgoedzorg. Waarom neemt de EU anno 2018  het initiatief tot een EU-Jaar van het Cultureel Erfgoed? Blijft het bij deze hoogmis en stopt het daarbij of net niet? Wat doet de EU nog meer (of niet) op het vlak van erfgoedzorg. Wie zijn de voornaamste actoren en initiatieven? En hoe zit het dan met de Raad van Europa en de verschillende conventies, zoals de Kaderconventie van Faro. Daarnaast brengen we hier het laatste nieuws van wat Europees leeft op het vlak van erfgoed. 

  • Het toenemend belang van de EU in de erfgoedsector en omgekeerd
  • Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en wat komt er nadien
  • Lopende initiateven van de EU op het vlak van erfgoed en de zorg voor erfgoed
  • De Raad van Europa 
  • De FARO Conventie en de Strategie 21
  • Europese netwerken 
  • Nieuws 

  (deze rubriek is in ontwikkeling).