Nieuwe website over de Strategie 21

 

De Strategie 21 wil de vertaling naar de praktijk van de grote erfgoedconventies (de Conventies van Valletta, Firenze, Faro, Granada, …) van de Raad van Europa stimuleren en vergemakkelijken Ze biedt een kader voor een omvattend erfgoedbeleid en beheer. De Strategie 21 is een concreet gevolg van de Declaratie van Namen van april 2015 waarbij de bevoegde ministers akkoord gingen om een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer te promoten. De Strategie brengt de Verklaring van Namen in de praktijk en werd in Cyprus in april 2017 gelanceerd.

De Raad van Euopa heeft nu een website gelanceerd om de Strategie 21 meer bekendheid te geven. Met deze website wil men beleidsmakers, belanghebbenden en burgers kennis laten maken met deze strategie en haar aanbevelingen. De website is opgebouwd rond de drie componenten van de  Strategie 21:

  • De sociale component focust op de relatie tussen erfgoed en samenleving, burgerschap, de overdracht van kennis en het delen van democratische waarden via participatief beleid en goed beleid via participatief beheer;
  • De economische en ruimtelijke ontwikkeling gaat dieper in op de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening, de economie en het locale en regionale beheer met aandacht voor de principes van duurzame ontwikkeling;
  • De component “Kennis en edocuatie” behandelt de relatie tussen erfgoed en gedeelde kennis en gaat over sensiblisering, opleiding en onderzoek.

 Onder de drie componenten vind je telkens aanbevelingen en concrete praktijk voorbeelden.

Nieuwe voorbeelden van succesvolle implementatie van de aanbelingen uit de Strategy 21 zijn altijd welkom en worden via de website (in het Engels) ingediend.