Oproep voor kandidaten voor de nationale preselectie van het Europees Erfgoedlabel

Editie 2019

Stel je kandidaat voor de nationale voorselectie van het Europees Erfgoedlabel. Er zijn momenteel al 38 sites in Europa die het label dragen zoals het Oude Athene, de abdij van Cluny of het Verdrag van Maastricht. Voor België zijn dat het Mundaneum en de site  Le Bois  du Casier, allebei in Wallonië.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers en in het bijzonder bij de jongeren dat zij deel uitmaken van de Europese Unie.

 Les Bois Casier @ Jean-Luc Deru

 

Wie kan deelnemen?  

Sites, nationale thematische en transnationale sites kunnen deelnemen. Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.

Selectieprocedure 

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat.  

Een intra-Belgisch secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau.

Stel je kandidaat

Stuur het volledig ingevulde deelnemingsdossier (opgesteld in één van de drie landstalen ( FR-NL-DE) uiterlijk tegen 31 oktober 2018 naar één van volgende adressen:

  • agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Vera Ameels Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media, t.a.v. Brigitte Myle, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

 

Lees meer.