Oproep voor kandidaten voor de nationale preselectie van het Europees Erfgoedlabel - Editie 2019

Wat en doel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers en in het bijzonder bij de jongeren dat zij deel uitmaken van de Europese Unie.

De uitgangspunten zijn:  

 • gedeelde waarden,
 • een gedeelde Europese geschiedenis;
 • een gemeenschappelijk Europees erfgoed;
 • Met dit initiatief wil de Europese Unie bovendien de nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog waarderen.

Voorbeelden van sites die het label dragen

Er zijn momenteel al 38 sites in Europa die het label dragen zoals het Oude Athene, de abdij van Cluny of het Verdrag van Maastricht. Voor België zijn dat het Mundaneum en de site  Le Bois  du Casier. 

Ontdek ze hier allemaal: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/s...

Wie kan deelnemen? 

Sites, nationale thematische en transnationale sites kunnen deelnemen. Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.

Volgende sites kunnen zich kandidaat stellen:

 • gebouwen of monumenten
 • cultuurhistorische landschappen
 • natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke sites
 • plaatsen van herinnering
 • cultuurgoederen en – objecten en immaterieel erfgoed, voor zover ze met een bepaalde plaats verbonden zijn.

Selectieprocedure 

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat.  

Een intra-Belgisch secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Een jury selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.

Stel je kandidaat

Stuur het volledig ingevulde deelnemingsdossier (opgesteld in één van de drie landstalen ( FR-NL-DE) uiterlijk tegen 31 oktober 2018 naar één van volgende adressen:

 • agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Vera Ameels Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media, t.a.v. Brigitte Myle, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

 Een Engelse versie van het dossier van de winnende site moet  uiterlijk 14 februari 2019 bezorgd moeten worden (conform het Europese reglement).

Downloads

Meer info

Vera Ameels, beleidsmedewerker agentschap Onroerend Erfgoed, vera.ameels@vlaanderen.be, 02/553 64 03

Brigitte Myle, coördinator Europees jaar van het cultureel Erfgoed, brigitte.myle@cjm.vlaanderen.be, 02/5536982