Oproep voor offertes WeAre#EuropeForCulture

De Europese Commissie lanceert een oproep voor offertes voor het project WeAre#EuropeForCulture. Dit project kadert in drie doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018: het stimuleren van een mensgerichte aanpak van erfgoed, het toegankelijk maken van erfgoed voor iedereen en de stimulatie van de bewustwording over het Europese erfgoed bij jongeren (13 tot 30 jarigen) en ouderen (+55). Deze twee doelgroepen zijn moeilijker te bereiken en nemen niet altijd deel aan erfgoedactiviteiten, net zoals mensen die leven in armoede of die niet actief zijn op vlak van onderwijs, leren of werken. Het doel is om individuen te stimuleren om hun erfgoed te delen, om bewustwording over de verbanden tussen het persoonlijke, het lokale en het Europees erfgoed en om het gevoel te behoren tot één gedeelde Europese ruimte te verhogen.

De opdracht omvat:

  • De planning en oplevering van pop-up tentoonstelling in 7 tot 10 lidstaten en Brussel;
  • De ontwikkeling van extra producten (lay-out, productie en verspreiding) voor iedere pop-up tentoonstelling;
  • Communicatie-acties rond het project en de resultaten inclusief een workshop in Brussel.

 

De deadline voor de indiening is 10 september 2018, 13u.

Om meer te weten, klik hier.