Projectsubsidies in Vlaanderen

De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie.

Met de projectsubsidies willen we:

 • het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen
 • de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen
 • de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren
 • kwalitatieve bottom-up initiatieven tijdens het ECHY18 in Vlaanderen aanmoedigen

Het project kan de organisatie van een evenement, conferentie of participatietraject zijn, het delen van goede ervaringen of praktijken, een educatief initiatief, een onderzoeks- en innovatieactiviteit zijn.

 

Voor wie?

Om een projectsubsidie te kunnen krijgen, moet een aanvrager erkend zijn, ingedeeld zijn of een werkingssubsidie ontvangen in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet of het Cultureelerfgoeddecreet van 6 juli 2012 als: 

 • een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
 • een erkend onroerenderfgoeddepot
 • een onroerenderfgoedgemeente
 • de cultureel-erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (cultureel-erfgoedconvenant)
 • een cultureel-erfgoedcel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband (cultureel-erfgoedconvenant)
 • de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen vanuit de lokale werking voor de Vlaamse beleidsprioriteiten voor cultureel erfgoed
 • een regionaal ingedeeld museum, archief of erfgoedbibliotheek

Een rechtspersoon kan voor verschillende werkingen, zoals hierboven opgesomd, een subsidieaanvraag indienen. Voor elke werking kan maximum één projectsubsidie aangevraagd worden.
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld een aanvraag indienen vanuit de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst en vanuit de erfgoedcel.

Een werking kan, als eindverantwoordelijke, een subsidie aanvragen voor een eigen project en mag daarnaast participeren in een project van een andere werking (andere eindverantwoordelijke, al dan niet binnen dezelfde rechtspersoon).

Voorwaarden en criteria?

Ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 • een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 31 januari 2018
 • behoren tot de doelgroep (zie Voor wie?)

Subsidieringsvoorwaarden:

 • het project wordt georganiseerd voor het ECHY18 en past in de doelstellingen van dat jaar
 • het project is gericht op het bereiken van een publiek op minstens bovenlokaal niveau

Criteria:

 • het betrekken van diverse doelgroepen en het betrekken van burgers bij erfgoed
 • het samenwerken met andere relevante actoren
 • de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking ervan
 • de financiële onderbouw en het realiteitsgehalte van de begroting

 

Hoelang duurt een project?

Een projectsubsidie wordt aangevraagd voor de periode van maximaal 12 maanden en eindigt uiterlijk op 30 april 2019.

 

Hoogte subsidie?

Per project kan een subsidie gevraagd worden die ligt tussen de 10.000 en 25.000 euro. De subsidie bedraagt maximaal 90% van het totale projectbedrag.

 

Wanneer en hoe aanvragen?

De deadline voor de aanvragen is verstreken. Bekijk de gesubsidieerde projecten.

 

Hoe afrekenen?

De afrekening van het project gebeurt via een eindverslag. Het eindverslag wordt ingediend binnen de vier weken na het beëindigen van het project.

Het eindverslag bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag.

 

Waar vind je meer info?

De handleiding bij het reglement geeft je toelichting over de subsidiemogelijkheden, de voorwaarden, de beoordelingscriteria, de aanvraagprocedure en de opvolging.