Laat de klokken in Europa klinken op de Internationale dag voor de Vrede

Oproep aan alle beheerders van klokken in Vlaanderen

 

21 september 2018 - 18u – 18u15

 

In heel Europa luiden de klokken op 21 september 2018. Het initiatief ‘Ringing the bells across Europe for the International Day of Peace’’ kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Al duizend jaar markeert het luiden van de klokken het leven en de tijd in Europa, of het nu gaat over het werk, de rust of het gebed. Het gaf aan het religieuze en seculiere leven een hoorbare structuur. Ook vandaag kunnen miljoenen klokken gehoord worden in heel Europa:  van torens van kerken en stadhuizen, belforten en begraaf- en herdenkingsplaatsen. Op een onovertroffen manier vertolken ze visueel en auditief onze Europese kernwaarden.

Het overgrote deel van de Europeanen houden van de natuurlijke en neutrale klank van de klokken, zonder woorden, voorgebracht uit een eeuwenoude traditie en vakmanschap. Die klank  bestaat al vijfduizend jaar en gaat terug van voor het ontstaan van Christendom. Het geluid is ook intercultureel: of het nu gaat om klokken van kathedralen, van boeddhistische tempels, shinto altaar, … de weerklank is plechtig, zorgt voor het ritme van de tijd en symboliseert een transcendentie en overstijgt iedere taalbarrière.

 

Het is cultuur de breedste zin van het woord en in haar verschillende facetten: het organiseert het dagelijkse leven (bv. de klok) of de politiek (bv. de klokken van de Notre Dame in Parijs), het herdenkt de vrede (bv. vredesklokken van Hiroshima en Berlijn), het zijn tradities (bv. Allerzielen), het is immaterieel erfgoed (bv. beiaardsspel);  een collectieve herinnering aan een gebeurtenis (bv. klokken luiden n.a.v. de vijftigste verjaardag van de constructie van de muur die Duitsland verdeelde), een religieuze uitnodiging om naar de kerkdiensten te komen en de aankondiging van bepaalde belangrijke liturgische momenten.

 

Het initiatief ‘Ringing bells across Europe for the International Day of Peace’ werd genomen door de Duitse coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en krijgt navolging in heel Europa. Als Vlaamse overheid willen we dit initiatief ondersteunen en roepen we alle beheerders en eigenaars in Vlaanderen om hieraan mee te doen. Het luiden van de klokken is symbolisch voor wat we met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed willen doorgeven en onderstrepen: het belang van solidariteit en van ons rijke erfgoed in Europa. In 2018 herdenken we ook het einde van de Eerste Wereldoorlog en het belang van vrede voor iedereen.


Voor de Vlaamse overheid gaat het om waardevol immaterieel cultureel erfgoed.  De rituele handelingen van het manueel klokkenluiden in Vlaanderen en de Vlaamse beiaardcultuur staan beide op de ‘Inventaris Vlaanderen voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed'. De Beiaardcultuur wordt ook door UNESCO erkend als 'best practice' voor de borging van immaterieel erfgoed.

 

Laat we in heel Europa samen de klokken luiden

voor de internationale dag van de vrede

op 21 september 2018,

van 18.00 u. tot 18.15 u.

 

Praktisch

Van 18 u. tot 18.15 u. klinken grote en kleine klokken door Europa. Stem binnen je gemeente of stad zeker af zodat het klokkenluiden en het beiaardspel mooi op elkaar aansluiten. Uiteraard kan je als beiaardier langer spelen als je dit wenst. 

 

Begin je concert met Beethovens Ode aan de vreugde, de Europese Vredeshymne bij uitstek. Om je de mogelijkheid te bieden om een attractief en afwisselend programma uit te bouwen zal de Vlaamse Beiaard Vereniging een aantal vredesliederen en andere aangepaste muziek ter beschikking stellen. Een selectie vredesliederen aangepast voor beiaard vind je vanaf begin september op http://www.beiaard.org/carillonlibrary/. 

 

Registreer je deelname op https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe. Je kan er ook foto's, geluiden en verhalen te delen. De klokken worden getoond op een interactieve kaart.

 

Roeselaarse Klokkengilde (c) Erfgoedcel TERF