Fotowedstrijd

Laad je foto's op via https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Heritage_Belgium_in_2018 en maak het erfgoed in Vlaanderen wereldwijd bekend! 

Regels van de fotowedstrijd

Het doel van de fotowedstrijd is om zoveel mogelijk foto's van hoge kwaliteit van het erfgoed in Vlaanderen te verzamelen, en om die onder bepaalde voorwaarden beschikbaar te maken, zodat de foto's gebruikt kunnen worden op Wikipedia. De foto's moeten daarom voldoen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden staan hieronder beschreven.

 

De wedstrijd start op 15 juni 2018 en loopt tot 15 november 2018.

 

Welk erfgoed komt in aanmerking?

Tijdens de wedstrijd kan je foto's uploaden van onroerend, roerend, varend en immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

 • Onroerend erfgoed zijn archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen, oorlogsrelicten en stads- en dorpsgezichten.
 • Roerend erfgoed zijn de collecties kunstobjecten, gebruiks- en siervoorwerpen, archiefstukken, beeldmateriaal, enz., die onder andere in musea, archieven en erfgoedbibliotheken bewaard worden.
 • Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog beoefent. Bijvoorbeeld feesten, verhalen, liederen, tradities, sociale gebruiken, rituelen, ambachten...
 • Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt. Het gaat zowel om zeegaande vaartuigen als om binnenvaartuigen met diverse aandrijvingen, of zonder eigen aandrijving, die werden ingezet voor de pleziervaart of voor beroepsdoeleinden.

Ter inspiratie:

 

Voorwaarden voor deelname

 • Alle geüploade foto's zijn door de deelnemer zelf genomen. Het is niet toegestaan om werk van anderen te gebruiken.
 • Alle foto's moeten geüpload worden voor 15 november 2018 om deel te kunnen nemen. Het mogen wel foto's zijn die eerder zijn gemaakt.
 • Alle foto's dienen vrijgegeven te worden onder een vrije licentie, bij voorkeur onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 4.0 (CC BY-4.0).
 • Foto's bevatten geen watermerk (tekst toegevoegd door de deelnemer).
 • Deelnemers hebben zich geregistreerd voor de wedstrijd met een actief e-mailadres zodat we hen kunnen contacteren als ze gewonnen hebben
 • Elke deelnemer garandeert over alle vereiste toelatingen te beschikken van de eventuele afgebeelde personen of van de eigenaars van de gefotografeerde interieurs, werken, objecten, goederen.
 • De foto's moeten voorzien zijn van de juiste naamgeving en informatie/metadata om te identificeren over welk erfgoed het gaat en waar de foto genomen is.

 

Beoordelingsvoorwaarden

Foto's die voldoen aan de voorwaarden voor deelname zullen na de wedstrijdperiode worden beoordeeld door een jury.

Bij de beoordeling van de foto's wordt gelet op:

 • erfgoedgehalte
 • technische kwaliteit van de foto
 • originaliteit van de setting
 • bruikbaarheid op Wikipedia

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Juryleden van Wiki Loves Heritage kunnen alleen buiten mededinging deelnemen.


Wanneer nodig kunnen de voorwaarden (terughoudend) worden aangepast door de organisatoren.

 

Hoe deelnemen?

 1. Log in of maak gratis een account aan (indien je nog geen account hebt op Wikipedia/Wikimedia Commons).
 2. Registreer je voordat je foto's gaat maken, zodat we je kunnen informeren over het verloop van de wedstrijd, de resultaten en de prijsuitreiking.
 3. Ga naar buiten en maak foto's.
 4. Upload de foto's.

Doe mee aan de wedstrijd

 

Aandachtspunten bij het uploaden

 • Geef elke foto een unieke naam te geven vóór het uploaden van de foto's.
 • Duid aan welke categorie van erfgoed er op je foto staat.
 • Vul bij 'summary' (samenvatting) een omschrijving in van het erfgoed dat op de foto te zien is. Zodat iedereen weet om welk erfgoed het gaat.
 • Kies bij 'licensing' de licentie (standaard staat een licentie aangevinkt, deze kan in principe blijven staan).

 

Aanvullende tips voor deelnemers

 • Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit van de foto's. Als je wil dat je foto gebruikt wordt om een Wikipedia-artikel te illustreren moet het een foto van goede kwaliteit zijn. Het mag duidelijk zijn dat niet alle gemaakte foto's daadwerkelijk op Wikipedia te zien zullen zijn.
 • Houd bij wat je fotografeert. Noteer tijdens het fotograferen bijvoorbeeld de locatie, de naam van de kunstenaar, de naam of beschrijving van het erfgoed, het jaartal, de locatie enz. Dat zorgt ervoor dat je thuis nog weet wat je hebt gefotografeerd. Het maakt het toevoegen van de titel, de samenvatting en tags een stuk makkelijker. Het kan handig zijn om de eventuele informatiebordjes ook te fotograferen als naslagwerk.
 • Verschillende collectiebeherende organisaties (musea, archieven...) hebben eigen regels voor fotograferen opgesteld. We verzoeken je de regels voor het fotograferen in die instellingen in acht te nemen.
 • Houd rekening met mogelijke auteursrechtelijke bescherming en het recht op afbeelding en privacy.
 • Vraag expliciet toestemming aan de beheerder (bewoner) als je binnen in een monument foto's wilt maken. Misschien dat de beheerder nog wel goede tips heeft voor de beste hoek of iets beter zichtbaar wil maken. Ook wanneer je privéterrein moet betreden om het monument te kunnen fotograferen moet je eerst toestemming vragen aan de beheerder (bewoner) van het monument. Laat ze dan even weten dat de foto op Wikimedia Commons en Wikipedia terecht kan komen.
 • Tips voor foto's van museale collecties

 

Waar kan je terecht?

Sommige erfgoedorganisaties organiseren speciale acties voor de fotowedstrijd. Zo kan je terecht bij: