Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunsten

Internationale initiatieven

Aan de hieronder te vinden overzichtstabellen kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de beslissing zoals die zal worden betekend aan de betrokken kunstenaar of organisatie zelf is juridisch geldig.

Ter info: onder het nieuwe Kunstendecreet kan vanaf 2016 voor een internationaal initiatief niet langer een tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten (de zogenaamde RVT’s) worden aangevraagd, maar een tussenkomst in de kosten verbonden aan een buitenlands publiek presentatiemoment (de zogenaamde TBPP's).


2018

Internationale initiatieven ronde 7 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven ronde 6 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven ronde 5 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven ronde 4 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven ronde 3 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven ronde 2 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven ronde 1 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)


2017

Internationale initiatieven ronde 12 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven ronde 11 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven ronde 10 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven ronde 9 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven ronde 8 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven ronde 7 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven ronde 6 - Organisaties en Individuele kunstenaars (PDF)

Internationale initiatieven 2017 ronde 1-5 - Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven 2017 ronde 1-5 - Organisaties (PDF)

 

2016

Internationale initiatieven 2016 - Individuele kunstenaars (PDF) 

Internationale initiatieven 2016 - Organisaties (PDF)

 

2015

Internationale initiatieven 2015 – ronde 1 (PDF)

 

2014

Internationale initiatieven 2014 – ronde 11 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 10 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 9 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 8 (PDF) 

Internationale initiatieven 2014 - ronde 7 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 6 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 5 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 4 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 3 (PDF)

Internationale initiatieven 2014 - ronde 2 (PDF) 

Internationale initiatieven 2014 - ronde 1 (PDF) 


2013

Internationale projecten 2013 (PDF, 222 kB)

Internationale netwerkorganisaties 2013 (PDF, 183 kB)

Internationale werkverblijven 2013 (PDF, 196 kB)

Vertalingen artikels en niet-periodieke publicaties 2013 (PDF, 177 kB)

Tegemoetkomingen reis-, verblijf- en transportkosten 2013 (PDF, 365 kB)

Opnameprojecten

Aan de hieronder te vinden overzichtstabellen kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de beslissing zoals die zal worden betekend aan de betrokken kunstenaar of organisatie zelf is juridisch geldig.


2015

Opnameprojecten tweede ronde (PDF)

Opnameprojecten eerste ronde (PDF) 


2014

Opnameprojecten tweede ronde (PDF)

Opnameprojecten eerste ronde (PDF)


2013

Opnameprojecten tweede ronde (PDF, 160 kB)

Opnameprojecten eerste ronde (PDF, 144 kB)

Projectsubsidies aan organisaties

Aan de hieronder te vinden overzichtstabellen kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de beslissing zoals die zal worden betekend aan de betrokken organisatie zelf is juridisch geldig.


2018

Gatz beslist over projectsubsidies Kunstendecreet tweede ronde 2018

Beurzen en projecten (2de ronde 2018) (PDF)

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de tweede ronde van de projectsubsidies in het kader van het Kunstendecreet voor 2018. In totaal is er dit jaar 9.631.000 euro beschikbaar voor drie projectrondes. Net zoals in 2017, is dat 1,4 miljoen euro meer dan voorheen. Voor de eerste ronde besliste minister Gatz 3.725.546 euro toe te kennen. Voor deze nieuwe ronde is dat 3.494.325 euro.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar.

In totaal werden er voor deze tweede ronde 321 ontvankelijke aanvragen ingediend. Minister Gatz besliste er 117 daarvan te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.494.325 euro. Daarbij ging hij uit van volgende basisprincipes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
 • alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘voldoende’ (zakelijk) ontvangen een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.

Daarnaast besliste de minister om bijkomend nog 7 initiatieven uit de provincie Limburg te ondersteunen en 5 projecten met kwetsbare doelgroepen.

Alles samen leidde dit tot een gunstig beslissingsvoorstel voor 117 beurzen en/of projecten voor een totaalbedrag van 3.494.325 euro:

 • 41 kortlopende beurzen: 472.600 euro
 • 9 meerjarige beurzen: 300.000 euro
 • 25 projecten van kunstenaars: 573.350 euro
 • 42 projecten van organisaties: 2.148.375 euro

De volgende indiendata zijn:

 • 15/05/18 voor projecten na 01/09/18 - beslissing 15 september 2018
 • 15/09/18 voor projecten na 01/01/19 - beslissing 15 januari 2019

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.
 Gatz beslist over projectsubsidies Kunstendecreet eerste ronde 2018

Beurzen en projecten (1ste ronde 2018) (PDF)

Op 12 januari 2018 heeft minister Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde 2018. In totaal is er dit jaar 9.631.000 euro beschikbaar voor de drie projectrondes van 2018. Net zoals in 2017, is dat 1,4 miljoen meer dan voorheen. Voor deze eerste ronde besliste minister Gatz 3.725.546 euro toe te kennen aan 129 organisaties en kunstenaars.

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende regels:

 • Alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en een gunstige zakelijke beoordeling ontvangen een subsidie. Deze organisaties en/of individuele kunstenaars ontvangen alle het geadviseerde bedrag.
 • Alle beurzen (kortlopende en meerjarige) voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Omdat de visienota meer inzet op een landschap met voldoende ondersteuning voor individuele kunstenaars, heeft de minister ook beslist om alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met de beoordeling ‘goed’ (artistiek) een subsidie te kennen. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies. Deze kunstenaars ontvangen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Dit scenario resulteert in een gunstig beslissingsvoorstel voor 117 initiatieven voor een totaal subsidiebedrag van 3.398.000 euro, als volgt verdeeld:

 • 37 kortlopende beurzen voor 404.300 euro
 • 7 meerjarige beurzen voor 216.000 euro
 • 22 projecten van kunstenaars voor 496.700 euro
 • 51 projecten van organisaties voor 2.281.000 euro

Minister Gatz heeft beslist om voor deze eerste ronde een aantal initiatieven die niet voldeden aan de selectiecriteria toch een subsidie toe te kennen. Het gaat om 9 projecten in de provincie Limburg en 3 projecten gericht naar kwetsbare doelgroepen. De minister maakt hiervoor in deze ronde 327.546 euro extra vrij.

De volgende indiendata zijn:

 • 15/01/18 voor projecten na 01/05/18 - beslissing 15 mei 2018
 • 15/05/18 voor projecten na 01/09/18 - beslissing 15 september 2018

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


2017


Gatz voegt bijna een miljoen euro toe aan het bedrag voor beurzen en projecten onder het Kunstendecreet

Minister van Cultuur Sven Gatz kan extra middelen vrijmaken voor projecten en beurzen in het kader van het Kunstendecreet. Op die manier wil hij tegemoet komen aan de vraag voor meer middelen voor beurzen en projecten van kunstenaars en kunstenorganisaties, die alsmaar meer projectmatig blijken te werken.

Voor 2017 kan enkel nog het bedrag van de derde ronde beurzen en projecten aangepast worden. Voor die ronde werden 296 aanvragen ingediend. Daarvan zal hij er nu 118 kunnen ondersteunen in plaats van, zoals oorspronkelijk gemeld, 78. Het subsidiebedrag wordt daartoe opgetrokken van 1.917.972 euro naar 2.897.800 euro. Ook in 2018 kan weer een miljoen euro meer besteed worden dan oorspronkelijk gepland, maar dan gespreid over de drie rondes.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Eerder werden er in 2017 al subsidies toegekend aan 204 beurzen of projecten in de eerste en tweede ronde, voor een totaal bedrag van 6.152.900 euro. Minister Gatz heeft beslist om in de laatste ronde van 2017 nog 118 beurzen of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 2.897.800 euro. Dat is 979.828 euro meer dan gepland.

Het gaat om:

 • 41 kortlopende beurzen: 387.100 euro
 • 10 meerjarige beurzen: 232.000 euro
 • 22 projecten van kunstenaars: 600.500 euro
 • 45 projecten van organisaties: 1.678.200 euro.

In 2017 werd dus in het geheel ruim 9 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 3,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Net zoals voor de vorige rondes werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie alvorens de minister een definitieve beslissing heeft genomen.

Bij zijn nieuwe beslissing over de derde ronde beurzen en projecten onder het Kunstendecreet 2017 is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’ of ‘goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag.

Oorspronkelijk ontving de afdeling Kunsten 296 aanvragen, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 101 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 55 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 123 aanvragen voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 3 aanvragen niet ontvankelijk en 6 aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken door de aanvrager. Uiteindelijk werden 287 aanvragen ter beslissing voorgelegd.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Subsidies beurzen en projecten derde ronde Kunstendecreet (PDF)

Gatz verdeelt projectsubsidies derde ronde Kunstendecreet

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 296 aanvragen ingediend, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.917.972 euro.

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Eerder werden er al subsidies toegekend aan 204 beurzen of projecten in de eerste ronde en de tweede ronde voor een totaal bedrag van 6.152.900 euro. Minister Gatz heeft beslist om in de laatste ronde van 2017 nog 78 beurzen of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 1.917.972 euro.

Het gaat om:

 • 19 kortlopende beurzen: 159.346,44 euro
 • 5 meerjarige beurzen: 108.487,50 euro
 • 19 projecten van kunstenaars: 489.061,65 euro
 • 35 projecten van organisaties: 1.161.076,62 euro

In 2017 werd ruim 8 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Net zoals voor de vorige rondes werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie alvorens de minister een definitieve beslissing heeft genomen.

Bij zijn beslissing is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag.
 • binnen de budgettaire context ziet de minister zich verplicht om het toe te kennen subsidiebedrag te verminderen met 13,21% t.o.v. het bedrag dat is voorgesteld in het advies.

Oorspronkelijk ontving de afdeling Kunsten 296 aanvragen, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 101 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 55 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 123 aanvragen voor projecten van organisaties

Hiervan waren 3 aanvragen niet ontvankelijk en 6 aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken door de aanvrager. Uiteindelijk werden 287 aanvragen ter beslissing voorgelegd.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Subsidies beurzen en projecten tweede ronde Kunstendecreet (pdf) 

Gatz verdeelt projectsubsidies tweede ronde Kunstendecreet 

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de tweede ronde van 2017 verdeeld.  Voor deze ronde werden er 336 aanvragen ingediend. De ontvankelijke aanvragen betroffen een totaalbedrag van bijna 9 miljoen euro. Uiteindelijk werden 91 beurzen en projecten toegekend of ondersteund, voor een bedrag van 2.194.100 euro.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Voor de eerste ronde was eerder al 3.958.800 euro verdeeld over 113 aanvragen. Er volgt nog een derde ronde. In totaal zal zo ruim 8 miljoen euro worden uitgekeerd om het kunstenlandschap te ondersteunen en verder te verfijnen met kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor één, twee of drie jaar.
Zoals bij de vorige ronde werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie vooraleer ze ter beslissing aan minister Gatz werden voorgelegd. 

Bij zijn beslissingen is minister Gatz uitgegaan van volgende principes: 

 • Beurzen voor individuele kunstenaars die beoordeeld werden met ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze categorie is geen zakelijk advies nodig.
 • Projecten voor individuele kunstenaars en organisaties die beoordeeld werden met zowel artistiek als zakelijk ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag. 
 • Minister Gatz besliste bovendien om ook Bloet, de organisatie rond Jan Decorte, een subsidie toe te kennen. Jan Decorte inspireert tot vandaag jonge makers. De nieuwe samenwerkingen en het openstellen van zijn werking voor kunstenaars uit andere disciplines zullen zijn positie in binnen- en buitenland versterken. Bloet maakt ook werk van aanvullende financiering, buiten de subsidies.

De verdeling van de 91 gehonoreerde aanvragen ziet er samengevat als volgt uit:

 • 351.500 euro voor 36 kortlopende beurzen
 • 175.000 euro voor 6 meerjarige beurzen
 • 678.200 euro voor 23 projecten van kunstenaars
 • 989.400 euro voor 26 projecten van organisaties 

De volgende indiendata zijn:

 • 15/05/17 voor projecten na 01/09/17 - beslissing 15 september 2017
 • 15/09/17 voor projecten na 01/01/18 - beslissing 15 januari 2018

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.

 Subsidies beurzen en projecten eerste ronde Kunstendecreet (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in eerste ronde 2017 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar. Op 12  januari 2017 heeft minister Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde 2017. In totaal zijn er 8.071.000 euro middelen beschikbaar voor de drie projectrondes van 2017. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. Van de 295 ingediende aanvragen waren er:

 • 92 voor kortlopende beurzen
 • 27 voor meerjarige beurzen
 • 51 voor projecten van kunstenaars
 • 125 voor projecten van organisaties

Uiteindelijk evalueerden de beoordelingscommissies 287 aanvragen. 15 daarvan zijn organisaties die uitstroomden bij de werkingssubsidies vanaf 2017. Voor deze 287 dossiers werd een bedrag gevraagd van in totaal 13.015.047 euro. Ter vergelijking: in de derde ronde van 2016 vroegen 298 aanvragers 9.480.842 euro aan en in de tweede ronde solliciteerden 320 aanvragers voor 10.253.905 euro.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende regels:

 • Alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed”, “goed” en “voldoende” (zakelijk) ontvangen een subsidie. Deze organisaties en/of individuele kunstenaars ontvangen allen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.
 •  Alle beurzen (kortlopende en meerjarige) voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” ontvangen een subsidie. Gegeven de aandacht in de visienota voor een landschap met voldoende ondersteuning voor individuele kunstenaars, heeft de minister ook beslist om alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met de beoordeling "goed" (artistiek) een subsidie te kennen. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies. Deze kunstenaars ontvangen allen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Dit scenario resulteert in een gunstig beslissingsvoorstel voor 113 initiatieven voor een totaal subsidiebedrag van 3.958.800 euro, als volgt verdeeld:

 • 38 kortlopende beurzen: 390.800 euro
 • 13 meerjarige beurzen: 348.000 euro
 • 15 projecten van kunstenaars: 382.300 euro
 • 47 projecten van organisaties: 2.837.700 euro

In juni 2016 heeft minister Gatz beslist over de vijfjarige werkingssubsidies voor culturele organisaties binnen het Kunstendecreet. 

Uitgesplitst naar kunstendisciplines viel de beslissing onder meer nadelig uit voor muziekclubs en voor organisaties die zich richten naar kwetsbare groepen. Om deze redenen heeft minister Gatz beslist in deze eerste ronde van de projectsubsidies één muziekclub en 5 initiatieven gericht naar kwetsbare groepen toch te ondersteunen. Het gaat om 6 organisaties voor een totaal bedrag van 320.000 euro.

In de provincie Limburg, waar veel organisaties een negatieve beoordeling hadden gekregen bij de beslissing in juni, vielen veel initiatieven uit de boot. De minister besliste nu de Limburgse dossiers kansen te geven: 3 individuele kunstenaars en 5 organisaties krijgen op deze manier alsnog (een deel van) het gevraagde subsidiebedrag. Het gaat om 8 dossiers voor een totaal bedrag van 429.200 euro. Specifiek voor Limburg wordt bovendien, samen met de gouverneur en de gedeputeerde voor cultuur, een Cultuurplan uitgewerkt om deze provincie in de toekomst beter voor te bereiden op het uitwerken van sterkere dossiers.


2016

Subsidies beurzen en projecten derde ronde Kunstendecreet (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in derde ronde 2016 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Op 14 september 2016 heeft minister Gatz in dit kader principieel beslist over de derde ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies. In totaal werden er 298 aanvragen ingediend. 78 beurzen/projecten daarvan zullen ondersteund worden voor een bedrag van 1.624.500 euro.

In totaal werden er 298 aanvragen ingediend:

 • 74 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 21 voor meerjarige beurzen
 • 66 voor projecten van kunstenaars
 • 137 voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 5 aanvragen niet ontvankelijk en 6 werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken.

Deze 298 dossiers gingen in totaal over 9.480.842 euro aan ondersteuning. Ter vergelijking: in de tweede ronde vroegen 320 aanvragers 10.253.905 euro aan en in de eerste ronde 348 aanvragers 15.610.572 euro.

Minister Gatz heeft ook nu bij het nemen van zijn beslissing de principes uit het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling uit vijf categorieën: “zeer goed”, “goed”, “voldoende”, “nipt onvoldoende” en “volstrekt onvoldoende”.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende basisprincipes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” en "goed" ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies
 • alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed” (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag, waarop nog een beperkte vermindering wordt toegepast om binnen het budget te blijven.

Minister Gatz besliste uiteindelijk om 78 beurzen en/of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 1.624.500 euro:

 • 21 kortlopende beurzen (189.000 euro)
 • 8 meerjarige beurzen (181.000 euro)
 • 16 projecten van kunstenaars (323.100 euro)
 • 33 projecten van organisaties (931.400 euro).

De volgende indiendata zijn:

 • 15/09/16 voor projecten na 01/01/17 - beslissing 15 januari 2017
 • 15/01/17 voor projecten na 01/05/17 - beslissing 15 mei 2017.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Subsidies beurzen en projecten tweede ronde Kunstendecreet (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in tweede ronde 2016 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Op 11 mei 2016 heeft minister Gatz principieel beslist over de tweede ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies.

In totaal werden er 320 aanvragen ingediend, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 107 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 48 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 148 aanvragen voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 5 aanvragen niet ontvankelijk. Vier aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken.

Deze 320 aanvragers vroegen in totaal voor 10.253.905 euro  ondersteuning. Aangezien onder het nieuwe Kunstendecreet projecten van organisaties 3 maal per jaar kunnen worden aangevraagd (in plaats van twee) en de permanente indiening van opnameprojecten en creatieopdrachten is weggevallen (dergelijke aanvragen zitten mee in de 3 rondes), is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een volledige vergelijking te maken met het voorgaande jaar.

Net als bij de eerste ronde projectsubsidies blijkt het aantal aanvragen en het totale gevraagde bedrag opnieuw aanzienlijk hoger te liggen dan in 2015. Voor de ondersteuning van projecten en beurzen is er 5.920.000 euro beschikbaar voor de drie rondes van 2016. Hiervan werd bij de beslissing over de eerste ronde reeds 2.273.000 euro aangewend.

Minister Gatz heeft bij het nemen van zijn beslissing de principes uit het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling uit vijf categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘nipt onvoldoende’ en ‘volstrekt onvoldoende’.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van de basisprincipes die hij ook bij zijn beslissing over de eerste ronde heeft gehanteerd:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ’zeer goed‘ en ’goed‘ ontvangen een subsidie. Deze beurzen worden, zoals vastgelegd in het Kunstendecreet, enkel goedgekeurd door een artistieke beoordelingscommissie, zonder zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ’zeer goed‘ (artistiek) en ’zeer goed‘ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag overeenkomt met het laagst geadviseerde bedrag.

Aangezien in de visienota kunsten een divers landschap wordt vooropgesteld heeft minister Gatz besloten om binnen de disciplines ‘architectuur en vormgeving’, ‘audiovisuele en beeldende kunst’, ‘muziek’ en ‘transdisciplinair’ ook de projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘goed’ (zakelijk) te honoreren. Hierdoor worden de middelen in gelijkere mate verdeeld over de verschillende disciplines binnen het Kunstendecreet.

Er zullen dus 89 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 2.022.900 euro. Ze worden als volgt onderverdeeld:

 • 36 kortlopende beurzen (365.600 euro)
 • 7 meerjarige beurzen (170.000 euro)
 • 17 projecten van kunstenaars (501.800 euro)
 • 29 projecten van organisaties (985.500 euro).

Dit bedrag is dus hoger dan wat oorspronkelijk was vooropgesteld voor deze ronde (1.776.000 euro). Minister Gatz wendt hiervoor onder meer 95.000 euro extra aan die nog niet besteed werd in de eerste ronde. Daarnaast wordt ook al een beperkt deel van de middelen uit de derde ronde (nl. 151.000 euro) vooraf genomen. Deze keuze werd gemaakt om twee redenen. Eerst en vooral om exact dezelfde redenering te kunnen volgen als bij de beslissingen van de eerste ronde (zie supra). Maar ook om te vermijden dat al te veel aanvragen opnieuw zouden ingediend worden in de derde ronde. Bij de beoordeling van de tweede ronde is immers vastgesteld dat heel wat aanvragen projecten betreffen die reeds positief werden beoordeeld in de eerste ronde maar toen omwille van de budgettaire beperking niet konden gehonoreerd worden.

Voor de derde ronde is nog 1.625.000 euro beschikbaar.

Volgende indiendata:

 • 15/05/16 voor projecten na 01/09/16 - beslissing 15 september 2016
 • 15/09/16 voor projecten na 01/01/17 - beslissing 15 januari 2017.

 


Overzicht van de toegekende subsidies (1ste ronde) (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in eerste ronde 2016 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet drie projectsubsidierondes. Op 14 januari 2016 heeft minister Gatz in dit kader principieel beslist over de eerste ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies In totaal werden er 348 aanvragen ingediend, verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 86 aanvragen voor kortlopende beurzen;
 • 25 aanvragen voor meerjarige beurzen;
 • 66 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 171 aanvragen voor projecten van organisaties.

Acht initiatieven bleken onontvankelijk of werden door de aanvrager terug ingetrokken en dus  werden uiteindelijk 340 aanvragen beoordeeld.

Deze 340 aanvragers vroegen in totaal 15.357.842,27 euro aan ondersteuning. Aangezien met het in voege treden van het nieuwe Kunstendecreet projecten van organisaties drie maal per jaar kunnen worden aangevraagd (in plaats van twee) en de permanente indiening van opnameprojecten en creatieopdrachten is weggevallen (dergelijke aanvragen zitten mee in de 3 rondes), is het niet mogelijk een vergelijking te maken met het voorgaande jaar.

Het aantal aanvragen en het totale gevraagde bedrag zijn wel aanzienlijk hoger dan in 2015. Voor de ondersteuning van projecten en beurzen is er voor 2016, 5.920.000,00 euro beschikbaar voor de drie rondes beurzen en projectsubsidies waarvan 2.368.000,00 euro voor periode 1 (indiening 15 september 2015) en 1.776.000 euro voor elk van de twee volgende rondes. Dit is zonder rekening te houden met het bedrag voor tussenkomsten voor buitenlandse presentaties (500.000 euro).

Minister Gatz heeft bij het nemen van zijn beslissing de principes van het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling binnen vijf categorieën: zeer goed, goed, voldoende, nipt onvoldoende en volstrekt onvoldoende.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing van volgende basisprincipes uitgegaan:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” en "goed" ontvangen een subsidie. Deze beurzen worden, zoals vastgelegd in het Kunstendecreet, goedgekeurd zonder zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed” (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag overeenkomt met het laagst geadviseerde bedrag.

Aangezien in de visienota kunsten een divers landschap wordt vooropgesteld heeft minister Gatz besloten om binnen de disciplines "architectuur en vormgeving", "audiovisuele en beeldende kunst", "muziek" en "transdisciplinair" ook de projecten met de beoordeling “zeer goed” (artistiek) en “goed” (zakelijk) te beoordelen. Hierdoor worden de middelen in een gelijkere mate verdeeld over de verschillende disciplines binnen het Kunstendecreet.

Hierdoor zullen binnen het voorziene budget 74 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 2.272.482,33 euro die als volgt onderverdeeld zijn:

 • 20 kortlopende beurzen (198.000,00 euro);
 • 12 meerjarige beurzen (348.260,00 euro);
 • 11 projecten van kunstenaars (184.382,61 euro);
 • 31 projecten van organisaties (1.541.839,72 euro).

Hiermee blijft het voorstel bijna 100.000 euro onder het maximaal in deze ronde te besteden budget. Deze middelen zullen worden aangewend in de 2de en 3de ronde voor de beurzen en de projecten.

Komende projectrondes:

 • 15/01/16 voor projecten na 01/05/16 – beslissing 15 mei 2016
 • 15/05/16 voor projecten na 01/09/16 – beslissing 15 september 2016

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.
 


2015

Projectsubsidies organisaties (2de ronde): beslissing over tweede ronde 2015 van projectsubsidies aan organisaties

Minister Gatz heeft beslist om subsidies toe te kennen voor de tweede ronde organisaties van 2015. Het gaat om 31 projectsubsidies voor een totaalbedrag van 1.039.300 euro aan organisaties in de sectoren:

 • architectuur
 • audiovisuele kunsten
 • beeldende kunst
 • dans
 • kunsteducatie
 • multidisciplinaire kunstencentra
 • werkplaatsen en festivals
 • muziek
 • muziektheater
 • Nederlandstalige dramatische kunst
 • niet-periodieke publicaties
 • sociaal-artistieke werking
 • vormgeving.


Projectsubsidies organisaties (eerste ronde)


2014

Projectsubsidies organisaties (tweede ronde)  

Projectsubsidies organisaties (eerste ronde)


2013

Projectsubsidies organisaties (tweede ronde) (PDF, 45 kB)

Projectsubsidies organisaties (eerste ronde) (PDF, 274 kB)

Subsidies aan kunstenaars

Aan de hieronder te vinden overzichtstabellen kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel de beslissing zoals die zal worden betekend aan de betrokken kunstenaar of organisatie zelf is juridisch geldig.


2018

Gatz beslist over projectsubsidies Kunstendecreet tweede ronde 2018

Beurzen en projecten (2de ronde 2018) (PDF)

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de tweede ronde van de projectsubsidies in het kader van het Kunstendecreet voor 2018. In totaal is er dit jaar 9.631.000 euro beschikbaar voor drie projectrondes. Net zoals in 2017, is dat 1,4 miljoen euro meer dan voorheen. Voor de eerste ronde besliste minister Gatz 3.725.546 euro toe te kennen. Voor deze nieuwe ronde is dat 3.494.325 euro.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar.

In totaal werden er voor deze tweede ronde 321 ontvankelijke aanvragen ingediend. Minister Gatz besliste er 117 daarvan te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.494.325 euro. Daarbij ging hij uit van volgende basisprincipes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
 • alle projecten voor individuele kunstenaars en organisaties met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘voldoende’ (zakelijk) ontvangen een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.

Daarnaast besliste de minister om bijkomend nog 7 initiatieven uit de provincie Limburg te ondersteunen en 5 projecten met kwetsbare doelgroepen.

Alles samen leidde dit tot een gunstig beslissingsvoorstel voor 117 beurzen en/of projecten voor een totaalbedrag van 3.494.325 euro:

 • 41 kortlopende beurzen: 472.600 euro
 • 9 meerjarige beurzen: 300.000 euro
 • 25 projecten van kunstenaars: 573.350 euro
 • 42 projecten van organisaties: 2.148.375 euro

De volgende indiendata zijn:

 • 15/05/18 voor projecten na 01/09/18 - beslissing 15 september 2018
 • 15/09/18 voor projecten na 01/01/19 - beslissing 15 januari 2019

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Beurzen en projecten (1ste ronde 2018) (PDF)

Gatz beslist over projectsubsidies Kunstendecreet eerste ronde 2018

Op 12 januari 2018 heeft minister Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde 2018. In totaal is er dit jaar 9.631.000 euro beschikbaar voor de drie projectrondes van 2018. Net zoals in 2017, is dat 1,4 miljoen meer dan voorheen. Voor deze eerste ronde besliste minister Gatz 3.725.546 euro toe te kennen aan 129 organisaties en kunstenaars.

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende regels:

 • Alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en een gunstige zakelijke beoordeling ontvangen een subsidie. Deze organisaties en/of individuele kunstenaars ontvangen alle het geadviseerde bedrag.
 • Alle beurzen (kortlopende en meerjarige) voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Omdat de visienota meer inzet op een landschap met voldoende ondersteuning voor individuele kunstenaars, heeft de minister ook beslist om alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met de beoordeling ‘goed’ (artistiek) een subsidie te kennen. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies. Deze kunstenaars ontvangen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Dit scenario resulteert in een gunstig beslissingsvoorstel voor 117 initiatieven voor een totaal subsidiebedrag van 3.398.000 euro, als volgt verdeeld:

 • 37 kortlopende beurzen voor 404.300 euro
 • 7 meerjarige beurzen voor 216.000 euro
 • 22 projecten van kunstenaars voor 496.700 euro
 • 51 projecten van organisaties voor 2.281.000 euro

Minister Gatz heeft beslist om voor deze eerste ronde een aantal initiatieven die niet voldeden aan de selectiecriteria toch een subsidie toe te kennen. Het gaat om 9 projecten in de provincie Limburg en 3 projecten gericht naar kwetsbare doelgroepen. De minister maakt hiervoor in deze ronde 327.546 euro extra vrij.

De volgende indiendata zijn:

 • 15/01/18 voor projecten na 01/05/18 - beslissing 15 mei 2018
 • 15/05/18 voor projecten na 01/09/18 - beslissing 15 september 2018

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


2017

Beslissing over toekenning eerste Doorbraaktrajecten onder het Kunstendecreet

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft een beslissing genomen over de toekenning van de eerste Doorbraaktrajecten. Het gaat om een subsidielijn die is opgenomen onder het Kunstendecreet maar die pas dit jaar werd opgestart. Doorbraaktrajecten ondersteunen een kunstenaar of groep van kunstenaars op een uitzonderlijk sleutelmoment in hun carrière. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. Voor dit startjaar van de Doorbraaktrajecten heeft minister Gatz €250.000 uitgetrokken.

De afdeling Kunsten ontving hiervoor 10 aanvragen die allemaal ontvankelijk werden verklaard. Deze dossiers gingen in totaal over €540.434,09 aan ondersteuning.

Een commissie van deskundigen uit het professionele kunstenveld en ambtenaren van de afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelde de aanvragen op hun artistieke kwaliteit, potentieel van de doorbraak, haalbaarheid van de plannen, de kosten en opbrengsten en de effecten op middellange termijn. Zij evalueerde, volgens een vooraf vastgelegd scoresysteem, 4 aanvragen als ‘positief’.

Minister Gatz besliste uiteindelijk het advies te volgen en die 4 aanvragen te ondersteunen voor een bedrag van €233.435,44:

 • Ariane Anthia Loze / €35.000
 • Karl Emric Van Welden / €60.000
 • Sofie Maria Lachaert / €77.130
 • Bara Sigfusdottir / €61.305,44

De indiendata in 2018 en 2019 moeten nog worden bepaald. Een doorbraaktraject mag maximaal twee jaar duren en start ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.

Doorbraaktrajecten 2017 (PDF)Gatz voegt bijna een miljoen euro toe aan het bedrag voor beurzen en projecten onder het Kunstendecreet

Subsidies beurzen en projecten Kunstendecreet (PDF) 

Minister van Cultuur Sven Gatz kan extra middelen vrijmaken voor projecten en beurzen in het kader van het Kunstendecreet. Op die manier wil hij tegemoet komen aan de vraag voor meer middelen voor beurzen en projecten van kunstenaars en kunstenorganisaties, die alsmaar meer projectmatig blijken te werken.
Voor 2017 kan enkel nog het bedrag van de derde ronde beurzen en projecten aangepast worden. Voor die ronde werden 296 aanvragen ingediend. Daarvan zal hij er nu 118 kunnen ondersteunen in plaats van, zoals oorspronkelijk gemeld, 78. Het subsidiebedrag wordt daartoe opgetrokken van 1.917.972 euro naar 2.897.800 euro. Ook in 2018 kan weer een miljoen euro meer besteed worden dan oorspronkelijk gepland, maar dan gespreid over de drie rondes.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Eerder werden er in 2017 al subsidies toegekend aan 204 beurzen of projecten in de eerste en tweede ronde, voor een totaal bedrag van 6.152.900 euro. Minister Gatz heeft beslist om in de laatste ronde van 2017 nog 118 beurzen of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 2.897.800 euro. Dat is 979.828 euro meer dan gepland.

Het gaat om:

 • 41 kortlopende beurzen: 387.100 euro
 • 10 meerjarige beurzen: 232.000 euro
 • 22 projecten van kunstenaars: 600.500 euro
 • 45 projecten van organisaties: 1.678.200 euro.

In 2017 werd dus in het geheel ruim 9 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 3,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Net zoals voor de vorige rondes werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie alvorens de minister een definitieve beslissing heeft genomen.

Bij zijn nieuwe beslissing over de derde ronde beurzen en projecten onder het Kunstendecreet 2017 is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’ of ‘goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag.

Oorspronkelijk ontving de afdeling Kunsten 296 aanvragen, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 101 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 55 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 123 aanvragen voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 3 aanvragen niet ontvankelijk en 6 aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken door de aanvrager. Uiteindelijk werden 287 aanvragen ter beslissing voorgelegd.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Subsidies beurzen en projecten derde ronde Kunstendecreet (PDF)

Gatz verdeelt projectsubsidies derde ronde Kunstendecreet

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 296 aanvragen ingediend, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.917.972 euro.

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Eerder werden er al subsidies toegekend aan 204 beurzen of projecten in de eerste ronde en de tweede ronde voor een totaal bedrag van 6.152.900 euro. Minister Gatz heeft beslist om in de laatste ronde van 2017 nog 78 beurzen of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 1.917.972 euro.

Het gaat om:

 • 19 kortlopende beurzen: 159.346,44 euro
 • 5 meerjarige beurzen: 108.487,50 euro
 • 19 projecten van kunstenaars: 489.061,65 euro
 • 35 projecten van organisaties: 1.161.076,62 euro

In 2017 werd ruim 8 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning van kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Net zoals voor de vorige rondes werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie alvorens de minister een definitieve beslissing heeft genomen.

Bij zijn beslissing is minister Gatz uitgegaan van volgende principes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ‘zeer goed’(artistiek) en ‘zeer goed’ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag.
 • binnen de budgettaire context ziet de minister zich verplicht om het toe te kennen subsidiebedrag te verminderen met 13,21% t.o.v. het bedrag dat is voorgesteld in het advies.

Oorspronkelijk ontving de afdeling Kunsten 296 aanvragen, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 101 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 55 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 123 aanvragen voor projecten van organisaties

Hiervan waren 3 aanvragen niet ontvankelijk en 6 aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken door de aanvrager. Uiteindelijk werden 287 aanvragen ter beslissing voorgelegd.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Subsidies beurzen en projecten tweede ronde Kunstendecreet (pdf) 

Gatz verdeelt projectsubsidies tweede ronde Kunstendecreet 

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de tweede ronde van 2017 verdeeld.  Voor deze ronde werden er 336 aanvragen ingediend. De ontvankelijke aanvragen betroffen een totaalbedrag van bijna 9 miljoen euro. Uiteindelijk werden 91 beurzen en projecten toegekend of ondersteund, voor een bedrag van 2.194.100 euro.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Voor de eerste ronde was eerder al 3.958.800 euro verdeeld over 113 aanvragen. Er volgt nog een derde ronde. In totaal zal zo ruim 8 miljoen euro worden uitgekeerd om het kunstenlandschap te ondersteunen en verder te verfijnen met kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor één, twee of drie jaar.
Zoals bij de vorige ronde werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie vooraleer ze ter beslissing aan minister Gatz werden voorgelegd. 

Bij zijn beslissingen is minister Gatz uitgegaan van volgende principes: 

 • Beurzen voor individuele kunstenaars die beoordeeld werden met ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze categorie is geen zakelijk advies nodig.
 • Projecten voor individuele kunstenaars en organisaties die beoordeeld werden met zowel artistiek als zakelijk ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag. 
 • Minister Gatz besliste bovendien om ook Bloet, de organisatie rond Jan Decorte, een subsidie toe te kennen. Jan Decorte inspireert tot vandaag jonge makers. De nieuwe samenwerkingen en het openstellen van zijn werking voor kunstenaars uit andere disciplines zullen zijn positie in binnen- en buitenland versterken. Bloet maakt ook werk van aanvullende financiering, buiten de subsidies.

De verdeling van de 91 gehonoreerde aanvragen ziet er samengevat als volgt uit:

 • 351.500 euro voor 36 kortlopende beurzen
 • 175.000 euro voor 6 meerjarige beurzen
 • 678.200 euro voor 23 projecten van kunstenaars
 • 989.400 euro voor 26 projecten van organisaties 

De volgende indiendata zijn:

 • 15/05/17 voor projecten na 01/09/17 - beslissing 15 september 2017
 • 15/09/17 voor projecten na 01/01/18 - beslissing 15 januari 2018

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.Subsidies beurzen en projecten eerste ronde Kunstendecreet (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in eerste ronde 2017 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor 1, 2 of 3 jaar. Op 12  januari 2017 heeft minister Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde 2017. In totaal zijn er 8.071.000 euro middelen beschikbaar voor de drie projectrondes van 2017. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. Van de 295 ingediende aanvragen waren er:

 • 92 voor kortlopende beurzen
 • 27 voor meerjarige beurzen
 • 51 voor projecten van kunstenaars
 • 125 voor projecten van organisaties

Uiteindelijk evalueerden de beoordelingscommissies 287 aanvragen. 15 daarvan zijn organisaties die uitstroomden bij de werkingssubsidies vanaf 2017. Voor deze 287 dossiers werd een bedrag gevraagd van in totaal 13.015.047 euro. Ter vergelijking: in de derde ronde van 2016 vroegen 298 aanvragers 9.480.842 euro aan en in de tweede ronde solliciteerden 320 aanvragers voor 10.253.905 euro.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende regels:

 • Alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed”, “goed” en “voldoende” (zakelijk) ontvangen een subsidie. Deze organisaties en/of individuele kunstenaars ontvangen allen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.
 • Alle beurzen (kortlopende en meerjarige) voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” ontvangen een subsidie. Gegeven de aandacht in de visienota voor een landschap met voldoende ondersteuning voor individuele kunstenaars, heeft de minister ook beslist om alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met de beoordeling "goed" (artistiek) een subsidie te kennen. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies. Deze kunstenaars ontvangen allen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Dit scenario resulteert in een gunstig beslissingsvoorstel voor 113 initiatieven voor een totaal subsidiebedrag van 3.958.800 euro, als volgt verdeeld:

 • 38 kortlopende beurzen: 390.800 euro
 • 13 meerjarige beurzen: 348.000 euro
 • 15 projecten van kunstenaars: 382.300 euro
 • 47 projecten van organisaties: 2.837.700 euro

In juni 2016 heeft minister Gatz beslist over de vijfjarige werkingssubsidies voor culturele organisaties binnen het Kunstendecreet. 

Uitgesplitst naar kunstendisciplines viel de beslissing onder meer nadelig uit voor muziekclubs en voor organisaties die zich richten naar kwetsbare groepen. Om deze redenen heeft minister Gatz beslist in deze eerste ronde van de projectsubsidies één muziekclub en 5 initiatieven gericht naar kwetsbare groepen toch te ondersteunen. Het gaat om 6 organisaties voor een totaal bedrag van 320.000 euro.

In de provincie Limburg, waar veel organisaties een negatieve beoordeling hadden gekregen bij de beslissing in juni, vielen veel initiatieven uit de boot. De minister besliste nu de Limburgse dossiers kansen te geven: 3 individuele kunstenaars en 5 organisaties krijgen op deze manier alsnog (een deel van) het gevraagde subsidiebedrag. Het gaat om 8 dossiers voor een totaal bedrag van 429.200 euro. Specifiek voor Limburg wordt bovendien, samen met de gouverneur en de gedeputeerde voor cultuur, een Cultuurplan uitgewerkt om deze provincie in de toekomst beter voor te bereiden op het uitwerken van sterkere dossiers.


2016

Subsidies beurzen en projecten derde ronde Kunstendecreet (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in derde ronde 2016 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Op 14 september 2016 heeft minister Gatz in dit kader principieel beslist over de derde ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies. In totaal werden er 298 aanvragen ingediend. 78 beurzen/projecten daarvan zullen ondersteund worden voor een bedrag van 1.624.500 euro.

In totaal werden er 298 aanvragen ingediend:

 • 74 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 21 voor meerjarige beurzen
 • 66 voor projecten van kunstenaars
 • 137 voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 5 aanvragen niet ontvankelijk en 6 werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken.

Deze 298 dossiers gingen in totaal over 9.480.842 euro aan ondersteuning. Ter vergelijking: in de tweede ronde vroegen 320 aanvragers 10.253.905 euro aan en in de eerste ronde 348 aanvragers 15.610.572 euro.

Minister Gatz heeft ook nu bij het nemen van zijn beslissing de principes uit het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling uit vijf categorieën: “zeer goed”, “goed”, “voldoende”, “nipt onvoldoende” en “volstrekt onvoldoende”.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende basisprincipes:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” en "goed" ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies
 • alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed” (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag, waarop nog een beperkte vermindering wordt toegepast om binnen het budget te blijven.

Minister Gatz besliste uiteindelijk om 78 beurzen en/of projecten te ondersteunen voor een bedrag van 1.624.500 euro:

 • 21 kortlopende beurzen (189.000 euro)
 • 8 meerjarige beurzen (181.000 euro)
 • 16 projecten van kunstenaars (323.100 euro)
 • 33 projecten van organisaties (931.400 euro).

De volgende indiendata zijn:

 • 15/09/16 voor projecten na 01/01/17 - beslissing 15 januari 2017
 • 15/01/17 voor projecten na 01/05/17 - beslissing 15 mei 2017.

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Subsidies beurzen en projecten tweede ronde Kunstendecreet (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in tweede ronde 2016 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Op 11 mei 2016 heeft minister Gatz principieel beslist over de tweede ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies.

In totaal werden er 320 aanvragen ingediend, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 107 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 48 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 148 aanvragen voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 5 aanvragen niet ontvankelijk. Vier aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken.

Deze 320 aanvragers vroegen in totaal voor 10.253.905 euro  ondersteuning. Aangezien onder het nieuwe Kunstendecreet projecten van organisaties 3 maal per jaar kunnen worden aangevraagd (in plaats van twee) en de permanente indiening van opnameprojecten en creatieopdrachten is weggevallen (dergelijke aanvragen zitten mee in de 3 rondes), is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een volledige vergelijking te maken met het voorgaande jaar.

Net als bij de eerste ronde projectsubsidies blijkt het aantal aanvragen en het totale gevraagde bedrag opnieuw aanzienlijk hoger te liggen dan in 2015. Voor de ondersteuning van projecten en beurzen is er 5.920.000 euro beschikbaar voor de drie rondes van 2016. Hiervan werd bij de beslissing over de eerste ronde reeds 2.273.000 euro aangewend.

Minister Gatz heeft bij het nemen van zijn beslissing de principes uit het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling uit vijf categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘nipt onvoldoende’ en ‘volstrekt onvoldoende’.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van de basisprincipes die hij ook bij zijn beslissing over de eerste ronde heeft gehanteerd:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ’zeer goed‘ en ’goed‘ ontvangen een subsidie. Deze beurzen worden, zoals vastgelegd in het Kunstendecreet, enkel goedgekeurd door een artistieke beoordelingscommissie, zonder zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ’zeer goed‘ (artistiek) en ’zeer goed‘ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag overeenkomt met het laagst geadviseerde bedrag.

Aangezien in de visienota kunsten een divers landschap wordt vooropgesteld heeft minister Gatz besloten om binnen de disciplines ‘architectuur en vormgeving’, ‘audiovisuele en beeldende kunst’, ‘muziek’ en ‘transdisciplinair’ ook de projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘goed’ (zakelijk) te honoreren. Hierdoor worden de middelen in gelijkere mate verdeeld over de verschillende disciplines binnen het Kunstendecreet.

Er zullen dus 89 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 2.022.900 euro. Ze worden als volgt onderverdeeld:

 • 36 kortlopende beurzen (365.600 euro)
 • 7 meerjarige beurzen (170.000 euro)
 • 17 projecten van kunstenaars (501.800 euro)
 • 29 projecten van organisaties (985.500 euro).

Dit bedrag is dus hoger dan wat oorspronkelijk was vooropgesteld voor deze ronde (1.776.000 euro). Minister Gatz wendt hiervoor onder meer 95.000 euro extra aan die nog niet besteed werd in de eerste ronde. Daarnaast wordt ook al een beperkt deel van de middelen uit de derde ronde (nl. 151.000 euro) vooraf genomen. Deze keuze werd gemaakt om twee redenen. Eerst en vooral om exact dezelfde redenering te kunnen volgen als bij de beslissingen van de eerste ronde (zie supra). Maar ook om te vermijden dat al te veel aanvragen opnieuw zouden ingediend worden in de derde ronde. Bij de beoordeling van de tweede ronde is immers vastgesteld dat heel wat aanvragen projecten betreffen die reeds positief werden beoordeeld in de eerste ronde maar toen omwille van de budgettaire beperking niet konden gehonoreerd worden.

Voor de derde ronde is nog 1.625.000 euro beschikbaar.

Volgende indiendata:

 • 15/05/16 voor projecten na 01/09/16 - beslissing 15 september 2016
 • 15/09/16 voor projecten na 01/01/17 - beslissing 15 januari 2017.

 


Overzicht van de toegekende subsidies (1ste ronde) (pdf)

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in eerste ronde 2016 Kunstendecreet

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet drie projectsubsidierondes. Op 14 januari 2016 heeft minister Gatz in dit kader principieel beslist over de eerste ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies In totaal werden er 348 aanvragen ingediend, verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 86 aanvragen voor kortlopende beurzen;
 • 25 aanvragen voor meerjarige beurzen;
 • 66 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 171 aanvragen voor projecten van organisaties.

Acht initiatieven bleken onontvankelijk of werden door de aanvrager terug ingetrokken en dus  werden uiteindelijk 340 aanvragen beoordeeld.

Deze 340 aanvragers vroegen in totaal 15.357.842,27 euro aan ondersteuning. Aangezien met het in voege treden van het nieuwe Kunstendecreet projecten van organisaties drie maal per jaar kunnen worden aangevraagd (in plaats van twee) en de permanente indiening van opnameprojecten en creatieopdrachten is weggevallen (dergelijke aanvragen zitten mee in de 3 rondes), is het niet mogelijk een vergelijking te maken met het voorgaande jaar.

Het aantal aanvragen en het totale gevraagde bedrag zijn wel aanzienlijk hoger dan in 2015. Voor de ondersteuning van projecten en beurzen is er voor 2016, 5.920.000,00 euro beschikbaar voor de drie rondes beurzen en projectsubsidies waarvan 2.368.000,00 euro voor periode 1 (indiening 15 september 2015) en 1.776.000 euro voor elk van de twee volgende rondes. Dit is zonder rekening te houden met het bedrag voor tussenkomsten voor buitenlandse presentaties (500.000 euro).

Minister Gatz heeft bij het nemen van zijn beslissing de principes van het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling binnen vijf categorieën: zeer goed, goed, voldoende, nipt onvoldoende en volstrekt onvoldoende.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing van volgende basisprincipes uitgegaan:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” en "goed" ontvangen een subsidie. Deze beurzen worden, zoals vastgelegd in het Kunstendecreet, goedgekeurd zonder zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed” (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag overeenkomt met het laagst geadviseerde bedrag.

Aangezien in de visienota kunsten een divers landschap wordt vooropgesteld heeft minister Gatz besloten om binnen de disciplines "architectuur en vormgeving", "audiovisuele en beeldende kunst", "muziek" en "transdisciplinair" ook de projecten met de beoordeling “zeer goed” (artistiek) en “goed” (zakelijk) te beoordelen. Hierdoor worden de middelen in een gelijkere mate verdeeld over de verschillende disciplines binnen het Kunstendecreet.

Hierdoor zullen binnen het voorziene budget 74 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 2.272.482,33 euro die als volgt onderverdeeld zijn:

 • 20 kortlopende beurzen (198.000,00 euro);
 • 12 meerjarige beurzen (348.260,00 euro);
 • 11 projecten van kunstenaars (184.382,61 euro);
 • 31 projecten van organisaties (1.541.839,72 euro).

Hiermee blijft het voorstel bijna 100.000 euro onder het maximaal in deze ronde te besteden budget. Deze middelen zullen worden aangewend in de 2de en 3de ronde voor de beurzen en de projecten.

Komende projectrondes:

 • 15/01/16 voor projecten na 01/05/16 – beslissing 15 mei 2016
 • 15/05/16 voor projecten na 01/09/16 – beslissing 15 september 2016

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


2015

Ondersteuning aan kunstenaars - derde ronde 2015. Minister Gatz heeft beslist om subsidies toe te kennen voor de derde ronde 2015 van ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars. Het gaat om 11 ontwikkelingsgerichte beurzen en 11 projectsubsidies aan kunstenaars voor een totaalbedrag van 304.100 euro.
Ondersteuning aan kunstenaars - tweede ronde 2015 (PDF)

Ondersteuning aan kunstenaars - eerste ronde 2015 (PDF) 


Creatieopdrachten muziek 2015 (PDF)
 


2014

Ondersteuning aan kunstenaars - derde ronde 2014 (PDF)

Ondersteuning aan kunstenaars - tweede ronde 2014 (PDF) 

Ondersteuning aan kunstenaars - eerste ronde 2014 (PDF)


Creatieopdrachten - derde ronde 2014 (PDF) 

Creatieopdrachten - tweede ronde 2014 (PDF) 

Creatieopdrachten - eerste ronde 2014 (PDF) 


Creatieopdrachten muziek 2014 (PDF)
 


2013

Ontwikkelingsgerichte beurzen derde ronde 2013 (PDF, 24 kB)

Ontwikkelingsgerichte beurzen tweede ronde 2013 (PDF, 45 kB)

Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies eerste ronde 2013 (PDF, 202 kB)


Creatieopdrachten derde ronde 2013 (PDF, 20 kB)

Creatieopdrachten tweede ronde 2013 (PDF, 135 kB)

Creatieopdrachten eerste ronde 2013 (PDF, 147 kB)


Creatieopdrachten muziek 2013 (PDF)


Projectsubsidies aan kunstenaars 3de ronde 2013 (PDF, 25 kB) 

Projectsubsidies aan kunstenaars 2de ronde 2013 (PDF, 77 kB)