Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Bevraging

Evaluatie beoordelingsprocedures Kunstendecreet en gebruikservaring KIOSK

 

Context en aanleiding

 • In het najaar van 2015 werden voor het eerst de nieuwe procedures voor subsidie-aanvragen toegepast in het kader van het nieuwe Kunstendecreet van 13 december 2013.
 • Tegelijk werden de indien- én beoordelingsprocedures volledig gedigitaliseerd en via online toepassingen toegankelijk gemaakt. 
 • Op 30 juni 2016 besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor kunstenorganisaties 2017-2021.
 • In het najaar van 2016 evalueerde het Departement CJM de eerste ervaringen met zowel de nieuwe procedures als de nieuwe online toepassingen. 
 • De evaluaties waren in 2017 het voorwerp van tal van werkgroepen binnen het Departement CJM en gesprekken met stakeholders.
 • In 2018 zal dit leiden tot een aanpassing van zowel het Kunstendecreet als het bijbehorende uitvoeringsbesluit en de beoordelingspraktijk.

 

Doel van de evaluatie 2016

 • nagaan hoe de procedures en toepassingen vereenvoudigd en verbeterd kunnen worden;
 • nagaan waar mogelijke planlast- en werklastvermindering kan worden gerealiseerd voor zowel indiener als beoordelaar;
 • verbetering van de klantvriendelijkheid.


Doel van de wijzigingen van het Kunstendecreet

 • een betere kennisopbouw over de subsidieaanvrager;
 • een scherpere afbakening van verwachtingen omtrent het kunstensubsidiebeleid via een landschapstekening en strategische visienota;
 • meer coherente en eenvoudigere adviezen die meer rekening houden met de landschapstekening, strategische visienota en het beschikbare budget;
 • plan- en werklastvermindering voor aanvrager, beoordelaar en de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst.


Timing

 • Juni 2016: evaluatie van het beoordelingsproces door commissievoorzitters en Adviescommissie
 • Zomer 2016: integratie van de beoordelingstoepassing OLIAD in KIOSK
 • Najaar 2016:  uitvoering van twee online enquêtes, bij zowel aanvragers als beoordelaars
 • Najaar 2016: evaluatiegesprekken met kabinet Cultuur, adviescommissie, geselecteerde beoordelaars, voorzitters, Kunstenpunt, OKO en eventueel andere stakeholders
 • Winter 2016: synthese van de resultaten
 • Januari- april 2017: overleg kabinet Cultuur, Dep CJM, voorzitter Adviescommissie Kunsten  
 • April- september 2017: werkgroepen binnen de administratie over: advisering, pool beoordelaars, landschapstekening, werkbezoeken en hearings, rol en functie Adviescommissie, aanpassing draaiboek, aanpassing Kunstendecreet
 • Juni 2017: studie functie participatie
 • September-november 2017: formuleren verbetervoorstellen  
 • 9 oktober 2017: gesprek over evaluatie en wijzigingen tussen minister en de SARC
 • 26 oktober 2017: hoorzitting in de commissie cultuur met OKO, Kunstenpunt en SARC
 • 22 december 2017: Vlaamse Regering keurt conceptnota en wijzigingsvoorstellen goed
 • Januari-maart 2018: omzetting van de wijzigingsvoorstellen in een voorstel van decreet tot wijziging van het Kunstendecreet
 • Mei 2018: definitieve goedkeuring van het voorstel van decreet tot wijziging van het Kunstendecreet in het Vlaams Parlement
 • Mei-najaar 2018: procedure tot aanpassing van het bijbehorende uitvoeringsbesluit
 • Najaar 2018: aanpassing draaiboek en werkafspraken.