Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Logo Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdracht­gevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

Logo Vlaanderen

Download het logo van op de website cjsm.be


Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo aanbrenger op iedere informatiedrager. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn:

  • een advertentie
  • een audiovisuele boodschap
  • een affiche
  • een brochure
  • een website
  • ...

De invoering van het nieuwe logo kan gebeuren binnen de normale vervangingscyclus van communicatietools. Op nieuwe informatiedragers wordt vanzelfsprekend meteen het nieuwe logo geplaatst. 


Over het logo

Het nieuwe symbool voor Vlaanderen verbeeldt de mens als maker, ruimdenkend, met open blik, recht in de ogen kijkend. Ontembaar, gedreven door onze verbeelding en talent, bekijken we zaken vanuit een verrassend perspectief en brengen we vernieuwing, in zelfvertrouwen en rust.

Vlaams vakmanschap is nieuw Vlaams meesterschap. Verbeelding werkt.

 

Internationaal

Indien u communiceert met een internationaal en/of meertalig publiek, gebruik dan het internationale logo met bijschrift Flanders State of the Art.

Download het logo van op de website cjsm.be.