Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

OLIAD

Handleiding OLIAD 

Commissieleden kunnen de subsidieaanvragen, die zijn toegewezen aan de commissie waar zij deel van uitmaken, lezen en beoordelen in OLIAD. De gebruiksregels van die tool werden verzameld in een handleiding:

Handleiding OLIAD (PDF)