Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europees Erfgoedlabel

Oproep Kandidaatstelling Belgische preselectie voor het Europees Erfgoedlabel – editie 2014-2015

          


Situering

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. De uitgangspunten voor het label zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Het label wil op die manier bijdragen aan een groter Europees bewustzijn, in het bijzonder bij jongeren. Bovendien wil het label de waardering voor nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog versterken.

Sites, nationale thematische en transnationale sites kunnen deelnemen. Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.

Volgende sites kunnen zich kandidaat stellen:

  • gebouwen of monumenten
  • cultuurhistorische landschappen
  • natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke sites
  • plaatsen van herinnering
  • cultuurgoederen en –objecten en immaterieel erfgoed, voor zover ze met een bepaalde plaats verbonden zijn.

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat. Informatie en richtlijnen over het Europees initiatief zijn terug te vinden op de website van de Commissie.

Dit filmpje schetst de doelstellingen van het Europees Erfgoedlabel en stelt de sites voor die het label in 2014 ontvingen.

 

Kandidaatstelling

Elke lidstaat kan, op basis van een nationale preselectie, maximaal 2 sites voordragen voor deze Europese selectieprocedure.  

Een intra-Belgisch secretariaat is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau.

Dit secretariaat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.

Een jury selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.

Begin januari 2015 wordt beslist welke site(s) door België worden voorgedragen aan de Europese Commissie.

Het dossier wordt opgemaakt in het Nederlands én in het Engels.

Reglement

Formulieren:

Uiterlijk tegen 1 oktober 2014 bezorgt u het dossier aan

Kunsten en Erfgoed
t.a.v. Karen Jacobs
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel


Meer informatie

Contacteer Karen Jacobs via:


Partners