Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureel erfgoed

Erfgoed

Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt. Een vaak gehanteerde categorisering is die tussen:

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s
  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites
  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, ...

Deze drie vormen van erfgoed vragen vaak een eigen benadering maar tegelijk hangen ze vaak aan elkaar vast en kunnen elkaar betekenis geven.

Binnen de Vlaamse overheid speelt de opdeling wel een rol. Roerend en immaterieel erfgoed zijn samengebracht onder de koepel cultureel erfgoed.

Cultureel en onroerend erfgoed hebben binnen de Vlaamse overheid elk een eigen minister, administratie, evenementen, verschillende decreten en subsidiekanalen.

  • Cultureel erfgoed is een gemeenschapsmaterie en valt binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
  • Onroerend erfgoed is een gewestmaterie en valt binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed. In de toekomst wordt dit het beleidsdomein Omgeving. Voor het onroerend-erfgoedbeleid en dus het beleid voor monumenten, landschappen en archeologische sites kan u terecht bij Onroerend Erfgoed.

Beide administraties voeren samen het Memoriaaldecreet uit.


Cultureel erfgoed

Het cultureel-erfgoedbeleid is een onderdeel van het cultuurbeleid.

De afdeling Cultureel Erfgoed is belast met de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid:

  • erkennen en subsidiëren van organisaties
  • beschermen en borgen van cultureel erfgoed
  • beheren van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

De bescherming van het varend erfgoed gebeurt door Onroerend Erfgoed.

Het steunpunt Faro zorgt voor de ondersteuning van het cultureel-erfgoedveld.

Dit cultureel-erfgoedbeleid is gestoeld op principes uit verdragen van internationale instellingen zoals de Raad van Europa of UNESCO en wordt beïnvloed door het beleid van de Europese Unie.