Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beschermen topstukken

De afdeling Cultureel Erfgoed staat in voor de bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang via de uitvoering van hetTopstukkendecreet. Het gaat om cultuurgoederen die in Vlaanderen bewaard moeten blijven, omwille van hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Daarom wordt een lijst opgesteld van zeldzame én onmisbare cultuurgoederen.