Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Indemniteit

Een indemniteitsregeling (of staatswaarborg) is een regeling waarbij het bruiklenende museum zijn aansprakelijkheid voor schade aan de toegekende bruiklenen niet – of slechts beperkt - indekt via een commerciële verzekering maar het schaderisico grotendeels overdraagt aan een overheid. Deze overheid staat dan  garant voor de vergoeding van de eventuele schade aan of verlies van de in bruikleen gegeven voorwerpen.

De vraag vanuit de musea naar de invoering van een dergelijke regeling is groot. Dank zij een dergelijke regeling kunnen de verzekeringskosten die bij grotere tentoonstellingen (met internationale bruiklenen) sterk oplopen, in belangrijke mate beperkt worden.

Op dit moment bestaat er in België/Vlaanderen - in tegenstelling tot in de meeste andere lidstaten van de Europese Unie - nog geen indemniteitsregeling. 
 

Rapport en toolkit 'On practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects among the member states of the European Union'

Binnen het Werkplan voor Cultuur 2011-2014 van de EU werden in 2012 door de expertengroep een rapport (pdf) en een toolkit (pdf) gepubliceerd. Beide documenten gaan uitvoerig in op het gegeven ‘indemniteit voor bruiklenen’.


Conceptnota

De Conceptnota voor een indemniteitsdecreet van de Vlaamse Gemeenschap (doc)  (2014) geeft de wenselijkheid van een dergelijke regeling in Vlaanderen aan en formuleert de krijtlijnen van een mogelijk Vlaams indemniteitsdecreet.


Meer info

Lending to Europe (pdf)

www.lending-for-europe.eu