Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europese Unie

Op het vlak van cultuur, waaronder kunsten en erfgoed, ziet de EU haar rol vooral in het aanmoedigen van de samenwerking tussen de lidstaten en waar nodig het ondersteunen en bijdragen aan hun activiteiten.  Op deze manier wordt de diversiteit van de culturen van haar lidstaten en regio’s gewaarborgd.

De Europese Agenda voor Cultuur (2007) biedt het overkoepelend beleidskader voor de initiatieven van de Europese Commissie. Deze agenda formuleert drie prioriteiten:

  • culturele diversiteit en interculturele dialoog
  • bevordering van de creativiteit ten behoeve van de groei en van de werkgelegenheid
  • cultuur als cruciaal aspect van de internationale betrekkingen.

Op basis van de agenda werd een Werkplan voor Cultuur opgesteld met doelstellingen en acties. Momenteel loopt het Werkplan 2011-2014 en wordt het volgende werkplan voorbereid. Zoals ook voor andere beleidsdomeinen, wordt de link gelegd met de Europa 2020-strategie.

Voor Kunsten en Erfgoed zijn vooral volgende instellingen en instrumenten van belang: