Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Minister van cultuur

Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel is bevoegd voor:
  • het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met uitzondering van het beleidsveld sport
  • het beleidsveld coördinatie Brussel


Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Koolstraat 35, 1000 Brussel

E-mail: kabinet.gatz@europeeserfgoedjaar2018.be

Telefoon: 02 552 62 11 - Fax: 02 552 62 22