Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beleidsnota

Beleidsnota Cultuur 2014-2019 (Sven Gatz)

De Beleidsnota Cultuur is de weergave van de beleidsvisie van de Vlaams minister van Cultuur voor de gehele legislatuur en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. 

De beleidsnota Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019 werd geagendeerd op de Vlaamse Regering en overgemaakt aan het Vlaams Parlement. 

De beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.


Archief

Beleidsnota Cultuur 2009-2014

Beleidsnota Cultuur 2009-2014 (Joke Schauvliege)

De Beleidsnota Cultuur 2009-2014 is opgebouwd rond zeven strategische doelstellingen:

  1. Duurzaam beleid voeren
  2. Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren
  3. E-cultuur en digitalisering bevorderen
  4. Competentieverwerving en -waardering stimuleren
  5. Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie
  6. Internationaal cultuurbeleid versterken
  7. Eco-cultuur initiëren 

Deze strategische doelstellingen lopen als een rode draad doorheen het beleid van de minister. Zij worden geconcretiseerd in 28 operationele doelstellingen voor de sectoren sociaal-cultureel werk voor volwassenen en lokaal cultuurbeleid, kunsten en cultureel erfgoed, en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, het culturele infrastructuur- en tewerkstellingsbeleid en de relatie met de federale overheid.

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Verslag vergadering 5 februari 2010 (Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media)

Dit verslag is een bespreking van de Beleidsnota Cultuur 2009-2014 in het Vlaams Parlement binnen de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.


Beleidsnota Cultuur 2004-2009

Beleidsnota Cultuur 2004-2009 (Bert Anciaux)

De Beleidsnota Cultuur 2004-2009  van Vlaams minister Anciaux werd ingediend bij het Vlaams Parlement op 25 oktober 2004.