Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raad van Europa

Er zijn grote multilaterale organisaties zoals de Raad van Europa en UNESCO die een belangrijk functie hebben als multilateraal ontmoetingsforum. Zowel de UNESCO als de Raad van Europa hebben multilaterale verdragen uitgewerkt die een belangrijke bron zijn van internationale wetgeving over cultuur en erfgoed.

De Raad van Europa is vooral op het vlak van (onroerend) erfgoed relevant. De Raad hanteert bijvoorbeeld in vergelijking met de EU een bredere aanpak, zowel inhoudelijk als geografisch.  Daarnaast speelt het een grote rol als forum voor discussie, het ontwikkelen van standaarden en het uitwisselen van goede praktijken op het vlak van (onroerend) erfgoed.

Enkele interesseante verdragen voor de velden kunsten en cultureel erfgoed zijn:

  • De Culturele Conventie (1954)
    De Europese Culturele Conventie vormt het eerste kader voor de Europese samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed.
  • De Kaderconventie over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de samenleving (2005)
    Het Verdrag van Faro van 2005 plaatst het erfgoed in een maatschappelijk context en als onderdeel van een ontwikkelings- of transformatieproces.
  • European Convention on Protection of the Audiovisual Heritage.  

De werkzaamheden op het vlak van cultuur, erfgoed en landschappen van de Raad van Europa vallen onder de Stuurgroep Cultuur, Erfgoed en Landschappen. 

Enkele relevante projecten en instrumenten van de Raad van Europa zijn:

  • Cultural Compendium: online inventaris met beschrijvingen van het cultuurbeleid in de verschillende lidstaten. 
  • het European Heritage Network (HEREIN): een monitor en netwerk dat het onroerenderfgoedbeleid opvolgt. 
  • interculturele steden.