Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

UNESCO

Er zijn grote multilaterale organisaties zoals UNESCO en de Raad van Europa die een belangrijk functie hebben als multilateraal ontmoetingsforum. Zowel UNESCO als de Raad van Europa hebben multilaterale verdragen uitgewerkt die een belangrijke bron zijn van internationale wetgeving over cultuur en erfgoed.

De Afdeling Cultureel Erfgoed werkt mee aan de uitvoering van de volgende UNESCO-verdragen:

  • de conventie inzake restitutie van cultuurgoederen (1970)
  • het Verdrag van Den Haag 1954 – bescherming cultuurgoederen in oorlogstijd (1954)
  • de conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (2003).

Vlaanderen richtte in 2004 een Vlaamse UNESCO Commissie op om de duurzame samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO verder uit te bouwen.