Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Richtlijnen voor het gebruik van het UNESCO-logo voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed

Algemene principes

Het gebruik van het embleem van de Conventie kan worden toegestaan met betrekking tot beschermheerschap en contractuele overeenkomsten en partnerschappen, alsook voor specifieke promotionele activiteiten.

  • Het beschermheerschap van de Conventie kan worden toegekend aan een evenement of aan een punctuele activiteit. Deze activiteiten kunnen voorstellingen zijn, cinematografische werken en andere audiovisuele producties, publicaties, congressen, vergaderingen en conferenties, de uitreiking van prijzen, andere nationale en internationale evenementen, en werken die het immaterieel cultureel erfgoed belichamen, behalve dan als zij hoofdzakelijk werden geproduceerd om winst te maken.
  • Er kan een contractuele overeenkomst worden gesloten tussen UNESCO en externe organisaties binnen het kader van partnerschappen, overeenkomsten van co-publicatie en coproductie, of promotionele en commerciële activiteiten.

De twee voornaamste criteria in het beoordelen van een verzoek om het embleem te gebruiken zijn:

  • de relevantie van de voorgestelde associatie met het oogmerk en de doelstellingen van de Conventie
  • het naleven van de principes van de Conventie.
     

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure om het logo van UNESCO te mogen gebruiken vindt u in het document Richtlijnen voor het gebruik van het UNESCO-logo voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed (PDF, 52 kB).