Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vlaamse Unesco Commissie

De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) heeft als taken:

  • de tussenschakel zijn tussen UNESCO en de Vlaamse overheid
  • het verstrekken van informatie aan het publiek
  • het verlenen van advies aan de regering en beleidsverantwoordelijken
  • het inspireren en ontwikkelen van acties die aansluiten bij de doelstellingen van UNESCO.

De Commissie behartigt die opdracht zowel ten aanzien van UNESCO als ten aanzien van de Vlaamse Regering en de samenleving in Vlaanderen. Zij werkt nauw samen met de Belgisch Permanent Vertegenwoordiger bij UNESCO en met de Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in Frankrijk.


Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 (pdf)