Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Reglement Competentieontwikkeling

De minister van Cultuur vindt het belangrijk dat medewerkers van de op Vlaams niveau ingedeelde musea en van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de mogelijkheid krijgen om in het buitenland werk- en leerervaringen op te doen of duurzame contacten op te bouwen.


Reglement

Het reglement subsidies voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief schetst het kader voor de ondersteuning van erfgoedwerkers bij een werk- en/of leerervaring in het buitenland of bij het opbouwen van internationale netwerken.

Een aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de aanvrager is een op het Vlaams niveau ingedeeld museum of de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  • de erfgoedprofessional is structureel tewerkgesteld bij de aanvragende organisatie.


Aanvragen worden minstens twee maanden voor de start van het initiatief ingediend.