Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed

Organisaties kunnen een aanvraag indienen om opgenomen te worden in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat gebeurt op basis van het reglement Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed


www.immaterieelerfgoed.be

Een aanvraag voor opname op de Inventaris Vlaanderen wordt vanaf 2013 inhoudelijk gedocumenteerd op www.immaterieelerfgoed.be. Via dit interactief platform voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen kunnen erfgoedgemeenschappen zich bekendmaken en hun immaterieel cultureel-erfgoedelement en de hieraan gekoppelde borgingsmaatregelen zichtbaar maken. 

Op 23 maart 2013 vond er een infodag plaats waarop de (nieuwe) procedure toegelicht werd. Presentaties, verslag en handleiding vindt u op www.immaterieelerfgoed.be.


Indiendatum

Een aanvraag voor opname op de Inventaris wordt geformaliseerd door de intentie voor opname kenbaar te maken uiterlijk op 15 mei of op 15 november.

Meer info en de aanvraagprocedure.


Opvolging van elementen op de inventaris

Elementen die in de Inventaris Vlaanderen zijn opgenomen, worden door de afdeling Cultureel Erfgoed opgevolgd. Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de recent uitgevoerde en geplande activiteiten op het vlak van de borging van het element van immaterieel cultureel erfgoed.

Deze rapportering bestaat in eerste instantie uit het inhoudelijk documenteren van de borgingsmaatregelen op www.immaterieelerfgoed.be. Borgen kan zowel gaan over het herkennen, het documenteren, het onderzoeken, het doorgeven als over een combinatie van verschillende maatregelen.

Een handleiding geeft aan wat er precies verwacht wordt bij het invullen van de databank. Ook wordt er nog een informatiedag georganiseerd waarop deze nieuwe procedure aan bod komt. Verdere informatie zal via deze site verspreid worden. De handleiding vindt u binnenkort op www.immaterieelerfgoed.be.

 

Indiendatum

  • De voortgangsrapportering wordt geformaliseerd via het formulier Voortgangsrapportering over de borging van een element van immaterieel cultureel erfgoed.
  • Dit formulier dient u uiterlijk in op 15 november.