Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Reglement Competentieontwikkeling

Het reglement Tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties heeft tot doel de cultureel-erfgoedorganisaties die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 een werkingssubsidie ontvangen, de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan internationale netwerken of in het buitenland competenties te verwerven.