Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Borgen immaterieel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed is niet tastbaar. Het kan gaan om gewoontes en gebruiken, kennis, praktijken, tradities, …

Wanneer een gemeenschap of groep deze voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties spreken we van immaterieel cultureel erfgoed. Het omgaan met en doorgeven van het erfgoed noemen we het ‘borgen’ ervan. Dit maakt integraal deel uit van het erfgoed.

In 2010 presenteerde de minister van Cultuur een uitgebreide toelichting bij het beleid van de Vlaamse overheid voor het immaterieel erfgoed.