Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw – fotografie: Stefan Tavernier

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw – fotografie: Stefan Tavernier

 

Adres(sen) waar de collectie geraadpleegd kan worden:

Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

 

T  +32 3 338 87 10

@ consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be

www.consciencebibliotheek.be

 

Erkend sinds 2011