Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectsubsidies

Projectsubsidies Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

Met projectsubsidies wil de Vlaamse Gemeenschap een dynamische cultureel-erfgoedwerking stimuleren door tijdelijke projecten mogelijk te maken of te versterken.

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor:


Aanvraag projectsubsidies binnen Cultureel Erfgoeddecreet gewijzigd

Bekijk het filmpje voor meer uitleg (YouTube)

Lees onze folders over de wijzigingen aan het cultureelerfgoeddecreet (projectsubsidies):


Pilootprojecten Waarderen van Cultureel Erfgoed

Voor dit type projectsubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden via het reglement. Vanaf najaar 2018 geldt een nieuwe regeling voor projectsubsidies op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Projectensubsidies voor waarderen kunnen binnen dit kader aangevraagd worden. De aanvragen kunnen enkel digitaal ingediend worden via de KIOSK-applicatie.

 

Inhaalbeweging voor digitale collectieregistratie

Het subsidiereglement mikt op het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie en het inzetten van de collectiedata als open data. Het is ook belangrijk dat aanvragers nadenken over de vraag hoe het project past binnen hun organisatie. 

Het reglement voorziet zowel in ‘instapprojecten’ als in ‘verdiepingsprojecten’. Dit moet een diversiteit mogelijk maken in aanvragers én in projecten. Zowel relatief onervaren organisaties als organisaties die al veel expertise in huis hebben, kunnen zo een aanvraag indienen. 

De projecten beginnen vanaf 1 januari 2019 en eindigen uiterlijk 31 december 2020. Binnen deze periode zijn projecten mogelijk van één tot maximaal twee jaar. Aanvragen dienen ten laatste ingediend te worden op 1 oktober 2018 via KIOSK.

Lees meer

 

Projectsubsidies Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH). Met dit initiatief wil Europa de culturele diversiteit promoten, de economische meerwaarde van erfgoed én het belang daarvan voor de externe betrekkingen van de EU, illustreren. Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese geschiedenis en waarden, en het gevoel van Europese identiteit te versterken. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op de mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt.

Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, ondersteunen 20 projecten verspreid over heel Vlaanderen met een subsidie, goed voor een totaalbedrag van 478.248,70 euro. De focus van de projecten ligt op participatie en educatie.

Voor dit type projectsubsidie kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden.

Alle informatie op www.europeeserfgoedjaar2018.be. 

Meer informatie over de projectsubsidies.