Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

891.300 euro voor pilootprojecten waarderen (2018)

18.07.2018
Huis van Alijn - foto (c) Michiel Devijver
Huis van Alijn - foto (c) Michiel DevijverHuis van Alijn - foto (c) Michiel Devijver

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz besliste om voor een bedrag van 891.300 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. De projectsubsidies werden toegekend op basis van het subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed.

“De ondersteuning van pilootprojecten geeft de mogelijkheid aan cultureel-erfgoedorganisaties om de kennis rond het begeleiden en toepassen van waarderingsmethodieken verder uit te bouwen. Bovendien geldt als voorwaarde dat de kennis gedeeld wordt met de cultureel-erfgoedsector, zodat alle organisaties toegang hebben tot de groeiende expertise rond dit thema” verduidelijkt minister Gatz.

Na twee jaar wordt het reglement voor pilootprojecten waarderen stopgezet. De kennis over deze materie is na twee subsidierondes duidelijk toegenomen. De terminologie en de waarderingspraktijk raakt stilaan ingeburgerd. De verwachting is dat de opgestarte trajecten worden gecontinueerd in de structurele werking van de cultureelerfgoedorganisaties en aldus als basis dienen voor een duurzaam collectiebeleid. De ondersteuning van nieuwe waarderingstrajecten blijft in de toekomst uiteraard mogelijk. Aandacht voor systematische waardering is immers belangrijk.

Een nieuwe projectaanvraag voor het waarderen van cultureel erfgoed kan binnen de subsidielijn 'projectsubsidies voor cultureelerfgoedwerking' in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. De eerstvolgende indiendatum is 15 oktober 2018.

Overzichtstabel 16 gesubsidieerde pilootprojecten waarderen (PDF)