Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Afschaffing actieplan: jaardossiers tijdelijk niet zichtbaar in KIOSK

08.08.2018

Op 20 juni ging het Vlaams Parlement akkoord met enkele voorstellen tot wijziging aan het Kunstendecreet. De Vlaamse Regering bekrachtigde dit op 29 juni. De wijzigingen treden in werking vanaf 2019 en hebben onder meer betrekking op de afschaffing van het actieplan.

Voor u als organisatie betekent dit dat u in KIOSK geen actieplan 2019 moet indienen. De jaardossiers voor 2019, 2020 en 2021 zullen daardoor tijdelijk niet zichtbaar zijn in KIOSK. De administratie voert de nodige aanpassingen door.

 

Lees meer