Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Doe mee met Wiki Loves Heritage-fotowedstrijd en toon je erfgoed online

15.06.2018
Kazerne Dossin, Jessica Dommicent (CC BY-SA 4.0)
Kazerne Dossin, Jessica Dommicent (CC BY-SA 4.0)Kazerne Dossin, Jessica Dommicent (CC BY-SA 4.0)

Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen het erfgoed en de erfgoedzorg online te ontsluiten. Om dit initiatief kracht bij te zetten, koppelen we een fotowedstrijd aan het project, die loopt van 15 juni tot 15 november 2018.  

Wat?

Met het project Wiki Loves Heritage wil de Vlaamse overheid samen met Wikimedia België de online aanwezigheid en zichtbaarheid van het erfgoed in Vlaanderen verhogen. Wiki Loves Heritage is een initiatief in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Wie kan deelnemen?

Iedereen kan deelnemen, zowel professionele als amateurfotografen. Maak foto's van erfgoed in Vlaanderen en laad ze op onder een vrije licentie op Wikimedia Commons:  https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Heritage_2018_in_Belgium/nl. De winnaars worden eind 2018 bekendgemaakt.

Als collectiebeherende of dienstverlenende organisaties kun je je steentje bijdragen door geïnteresseerde fotografen en burgers in je huizen uit te nodigen. Je kiest zelf hoe je de fotowedstrijd invult: een selectie toegankelijk maken voor fotografen, een fotografieworkshop, een Wikipedia-schrijfsessie, een erfgoedwandeling of -zoektocht, het vrijgeven van content, enzovoort. Kies een formule die past bij de aard van jouw erfgoed. Alle erfgoed komt in aanmerking voor de wedstrijd: onroerend en roerend erfgoed, immaterieel en maritiem erfgoed.

Maak erfgoed online zichtbaar!

Door de foto’s op te laden onder een vrije licentie, geef je expliciet de toestemming om je werk te kopiëren, te bewerken en te verspreiden. Dat leidt dan weer tot een grotere online aanwezigheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid van erfgoed, op Wikipedia en daarbuiten.

Neem de wedstrijd op in je communicatie naar je cultureel-erfgoedgemeenschappen. Mogelijke hashtags zijn: #wikilovesheritage #EYCH2018 #EuropeForCulture

Meer info en ondersteuning

Heb je interesse om een activiteit te organiseren in het kader van de fotowedstrijd? Neem dan contact op met Brigitte Myle via erfgoedjaar@europeeserfgoedjaar2018.be en Sam Donvil via sam@packed.be.  

Meer informatie over de fotowedstrijd – reglement fotowedstrijd