Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Regie-opdracht voor de afdeling Cultureel erfgoed

19.07.2016

Het kabinet Cultuur gaf de afdeling Cultureel Erfgoed de opdracht om het overzicht op de ontwikkeling van het ‘dienstverlenende cultureel-erfgoedveld’ te houden en de regie hierover te voeren.

Het voorontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de ondersteuning van professionele organisaties die een specifieke dienstverlenende rol opnemen wat betreft de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed in Vlaanderen. 

Een dienstverlenende organisatie zet zich in om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema actoren te begeleiden en te ondersteunen in de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed. Zowel collectiebeherende als dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisatie komen in het voorontwerp van het Cultureel-erfgoeddecreet in aanmerking voor een werkingssubsidie voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau. 

De regie over het veld wordt gevoerd om, conform de principes van de Beleidsnota Cultuur en de Conceptnota Cultureel Erfgoed, een inhoudelijke en financiële versnippering te vermijden en om de slagkracht van het veld te vergroten.

Meer info