Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Parlementaire vragen

Huis van Alijn (Gent) - Proefproject Crowdsourcing

Schriftelijke vraag 3 van de heer Lieven Dehandschutter over het Huis van Alijn

Alternatieve financiering kunst- en cultuursector - Studie

Schriftelijke vraag 19 van de heer Herman Schueremans over de alternatieve financiering van de kunst- en cultuursector

Erfgoedorganisatie Herita - Lidmaatschap

Schriftelijke vraag 30 van de heer Dirk Van Mechelen over de erfgoedorganisatie Herita

Projectsubsidies musical - Stand van zaken

Schriftelijke vraag 60 van de heer Eric Van Rompuy over Projectsubsidies musical

VZW Flagey - Budgettaire situatie

Schriftelijke vraag 64 van de heer Paul Delva over de vzw Flagey

Databank immaterieel cultureel erfgoed - Registratie

Schriftelijke vraag 75 van de heer Marc Hendrickx over de databank immaterieel cultureel erfgoed
11 januari 2013