Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau

Tabs

Downloads

Formulieren

Begeleiding

Meer uitleg over een project in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet? Neem dan contact op met de administratie via kiosk@europeeserfgoedjaar2018.be.