Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidiezoeker

De afdelingen Kunsten en Cultureel Erfgoed ondersteunen individuele kunstenaars, organisaties, overheden en internationale initiatieven.

Op deze website vindt u informatie over onze huidige ondersteuningsvormen en de daarbij horende aanvraagprocedures. U vindt hier ook informatie over wat er gebeurt nadat u een aanvraag hebt ingediend en wat u kan of moet ondernemen als uw aanvraag negatief of positief wordt geëvalueerd.

Gebruik de subsidiezoeker om te zien voor welke ondersteuning u in aanmerking komt.

Bent u van plan een subsidieaanvraag in te dienen? Lees dan ook de handleidingen. Neem contact op met de afdelingen als u twijfels of vragen heeft.

34 Resultaten

Pagina's