Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Antifonarium

Anoniem - Antifonarium
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Antifonarium
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Begijnhofmuseum Turnhout
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Dit antifonarium is een uiterste zeldzaamheid. Er is immers zeer weinig eigenlijk (gregoriaans) begijnhofrepertoire bewaard en dit antifonarium uit de 16de eeuw bevat een unieke verzameling gezangen die in situ werden genoteerd en uitgevoerd. Daardoor bevat het een groot lokaal repertoire. Ook het handschrift zelf is in het begijnhof vervaardigd, gebruikt en bewaard.
Het is een unieke bron met een belangrijke ijkwaarde om de levenswijze van de begijnen, die typisch Vlaams is, in haar liturgische en muzikale gedaante te bestuderen.
ca. 1550
perkament