Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Collectie beeldmotetten (16de eeuw)

Titel: 
Collectie beeldmotetten (16de eeuw)
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Muzikaal erfgoed na 1600
Beeldmotetten, ontstaan op het einde van de 16de eeuw, zijn een typisch Vlaams typografisch product van de contrareformatie.
Drie disciplines worden in één samenhangend kunstwerk gebracht:
een afbeelding, meestal een religieus onderwerp, door een inventor uitgewerkt;
een meerstemmig lied op een Latijnse en religieus geïnspireerde tekst, door een componist aangeleverd;
het geheel door een graveur in een koperplaat uitgestoken, vervolgens gedrukt en verspreid.
Verschillende inventors, componisten en graveurs/drukkers/uitgevers waren in Antwerpen werkzaam. Daardoor wordt aangenomen dat het genre van de beeldmotetten tot de Antwerpse traditie behoort. Over de oplage en de verspreiding is niets bekend.
Van de bekende beeldmotetten, waarvan enkele met dezelfde afbeelding die door een andere graveur/drukker/uitgever op de markt werden gebracht, bleven enkele zeldzame exemplaren bewaard. De meeste bevinden zich in het Prentenkabinet van het Plantin-Moretusmuseum te Antwerpen, andere onder meer in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
De afgebeelde onderwerpen, de muziek en de vormgeving getuigen steeds van een degelijk vakmanschap; de gravures en het drukwerk zijn van een hoogstaande kwaliteit. In de ontwikkeling van de muziektypografie in Vlaanderen vormen deze beeldmotetten een buitenbeentje en zijn ze, ook vanwege hun zeldzaamheid, een muzikaal en cultuur-historisch topstuk.
uit de 16de eeuw. Papier, de collectie bevat 11 nummers (16 items).