Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

De Goede Doodt van Alexander

Anoniem - De Goede Doodt van Alexander
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
De Goede Doodt van Alexander
Jaar: 
2014
Bewaarplaats: 
FelixArchief
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Theatererfgoed
Het toneelstuk in handschrift van het broederschap onder leiding van de Antwerpse Jezuïeten is om verschillende redenen van onschatbare waarde voor het onderzoek van de toneelpraktijk. In de eerste plaats is er geen enkel volledig handgeschreven toneelstuk van een dergelijk broederschap onder leiding van de Jezuïeten bekend.
Ten tweede is er voor de Provincia Flandro-Belgica, die achttien colleges omvatte, geen enkele volledige tekst in het Nederlands bekend. Er zijn slechts een zestigtal volledige teksten, in druk of in handschrift, bekend, en die zijn allemaal in het Latijn. Ten derde kan slechts een handvol van deze volledige teksten aan een concreet college en een concreet jaar worden gekoppeld. Het voorliggende handschrift is wel gelokaliseerd en gedateerd. Ten vierde bevat de tekst uitgeschreven tussenspelen, wat voor Vlaanderen een unicum is en een verhelderend licht werpt op de zeer beknopte titels of motto’s van tussenspelen in ander Jezuïetentoneel. Tot slot is de toevoeging van meerstemmige muziek zonder meer een internationaal unicum. Dit handschrift vormt tot nu toe de enige betrouwbare en complete bron voor de bestudering van de voor het overige zeer schaarse en vage aanwijzingen over het gebruik van muziek op het toneel van de Jezuïeten in Vlaanderen en daarbuiten.
Het gaat dus om een volstrekt uniek stuk met een grote ijkwaarde en een groot belang voor het collectieve geheugen.
handschrift, 1706
28 folio's (recto en verso beschreven)
op een zestal plaatsen zijn losse folio's ingevoegd met muziek
ca. 22 x 33 cm
Het handschrift bevat de volledige tekst van de komedie ‘De Goede Doodt van Alexander’ en verwijst in de titelpagina naar Antwerpen, de Broederschap van de Goede Doodt en het jaar 1706. Naast de vijf akten van de komedie zijn ook een ‘Voorrede’ en ‘Narede’ toegevoegd en is ook een ‘Tusschenspel’ opgenomen. Het geheel is voorzien van beschrijvingen van de ‘Spektakels’ in de betreffende akten. In het handschrift is op verschillende plaatsen muziek toegevoegd, die verschillende aria’s en instrumentale werken bevat.