Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

De kraanvogel uit de Sint-Pietersabdij te Gent.

Titel: 
De kraanvogel uit de Sint-Pietersabdij te Gent.
Jaar: 
2013
Bewaarplaats: 
Sint-Pietersabdij
Categorie: 
Historisch
Thema: 
Archeologie
Deze vondst is bijzonder zeldzaam te noemen. Vergelijkbare, contemporaine stukken zijn als architectuurelement onbekend. Bovendien maken ook de manier van afwerking (een ingegraveerde tekening in een verder ongepolijste steen), de keuze van het onderwerp en vooral het natuurgetrouwe karakter van de afbeelding het stuk bijzonder. De steen betekent een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen, niet alleen op het niveau van de abdij of van middeleeuws Gent, maar ook voor Vlaanderen in het algemeen.
Het voorwerp is een duidelijke herinnering aan tradities die belangrijk zijn voor de cultuur van Vlaanderen: heraldiek, de status van dieren in de feodale maatschappij, christelijke symboliek en de natuurgeschiedenis van onze regio. Het stuk toont een vermenging van spirituele en wereldse betekenissen.
Afdekplaat van één van de zuilbasissen van de laatmiddeleeuwse Sint-Pieterskerk te Gent, vóór 1378
2,05 m lang, 1,02 m breed, 15 cm dik
Doornikse kalksteen, waarop een tekening van een kraanvogel is gegrift