Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

De vondstcollectie van het Merovingisch grafveld

Titel: 
De vondstcollectie van het Merovingisch grafveld
Jaar: 
2012
Bewaarplaats: 
s.n.
Categorie: 
Historisch
Thema: 
Archeologie
De vondstcollectie uit Broechem is onmisbaar omdat het gaat om een gesloten vondstcontext van een volledig grafveld uit het einde van de 5de tot de 7de eeuw, een periode waarvan zowel historisch als archeologisch weinig gekend is. De verzameling werd gaaf bewaard. De vondsten geven een cultureel beeld uit een periode die gekenmerkt is door volksverhuizingen en migraties waarbij het huidige Europa stilaan vorm kreeg. De objecten die ofwel als kledij-elementen ofwel als grafgiften zijn meegegeven met de dode zijn niet alleen rechtstreeks getuigen van het dagelijks leven in het verleden, maar zijn ook een weerspiegeling van de sociale wereld waarin deze mensen leefden. Vaak zijn ook andere gegevens zoals handelscontacten af te leiden. De voorwerpen geven ook een beeld van de natuurlijke omgeving waarin de mens toen leefde. De menselijke resten zelf zijn van onschatbare waarde voor het antropologisch onderzoek (ziekten e.d.). Sommige voorwerpen moeten behoord hebben tot een elitaire toplaag, wat aangetoond wordt door het gebruik van kostbare of zeldzame materialen of door import uit verre gebieden (artistieke waarde).
De vondst en het interdisciplinair onderzoek van een vroegmiddeleeuws grafveld is uniek in Vlaanderen. Dit grafveld is toe te schrijven aan een elitegroep die in onze regio inweek gedurende een periode die historisch nog zeer duister is. De duidelijk vreemde invloeden (Saksisch, zuidelijk, Byzantijns, ...) die op het grafveld vastgesteld worden, kunnen klaarheid brengen in deze migratieperiode. De aanwezigheid van geïmporteerde objecten toont het belang aan van de elitaire netwerken die in deze regio tot ontwikkeling kwamen en de socio-maatschappelijke samenleving ten dele bepaald hebben (schakelfunctie).
De collectie betekent een belangrijke referentieverzameling in de wetenschappelijke studie van materiële cultuur van de vroege middeleeuwen in Vlaanderen, zowel op vlak van bestaande, oude collecties als van nieuwe nog te ontdekken vondstcontexten (ijkwaarde).
5de-7de eeuw
een 500-tal graven in Broechem