Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Fragmentair Tongers Liedboek

Anoniem - Fragmentair Tongers Liedboek
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Fragmentair Tongers Liedboek
Jaar: 
2007
Bewaarplaats: 
Stadsarchief, Fonds Rijksarchief Hasselt, Sint-Niklaaskerk
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Muzikaal erfgoed
Fragmenten van zulke liedboeken uit de Lage Landen zijn zeer uitzonderlijk. Hoewel onvolledig, is dit handschrift belangrijk om de volgende redenen: het betreft een uiterst zeldzame bron die ons inlicht over het educatieve proces dat aan de basis lag van de bloei van de Vlaamse polyfonie en het toont aan dat de werken van Ockeghem ook bij ons verspreid waren. Vooral de optekening van zijn chanson "Ma Maistresse" is door zijn ligging (een octaaf lager dan de hoogst bekende versie) zeer bijzonder. Ook de aanduidingen van uitgeschreven "musica ficta" in "D’ung aultre amer" is uniek (bijvoorbeeld de Picardische terts).
Het heeft een belangrijke ijkwaarde als een van de eerste renaissancepartituren ter wereld. Andere voorbeelden waarbij musici maatstrepen trokken, komen pas voor vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw (1529). Dit fragment toont dus aan dat het procedé veel ouder is dan algemeen werd aangenomen.
Van zes werken in het liedboek zijn (nog) geen concordanties bekend, en het betreft hier dus unica.
1475-1500
papier