Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Graven en gravinnnen van Vlaanderen en abten van de Duinenabdij

Anoniem - Graven en gravinnnen van Vlaanderen en abten van de Duinenabdij
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Graven en gravinnnen van Vlaanderen en abten van de Duinenabdij
Jaar: 
2009
Bewaarplaats: 
Bisschoppelijk Seminarie
Categorie: 
Historisch
Thema: 
Vlaamse Primitieven
Deze portretten van graven en gravinnen van Vlaanderen en abten van de Duinenabdij vormen een interessante reeks panelen in grisailleschildering. De Duinenabdij heeft veel te danken aan de milddadigheid en de bescherming van de Vlaamse graven. De graven worden vanaf de 8ste eeuw, de abten vanaf de oorsprong der Duinenabdij in de 12de eeuw op 17 panelen vereeuwigd. Elk paneel is voorzien van een korte, kroniekachtige tekst. De reeks wordt voorafgegaan door een inleidend paneel met o.a. de opdrachtgever Petrus Vaillant, keldermeester (“econoom”) van de abdij en de inspirators, abt Johannes Crabbe en Maria van Bourgondië, gedateerd in 1480.
Allereerst hebben de eerste acht panelen, na het inleidend paneel, gediend om muurschilderingen uit de eerste helft van de 15de eeuw die er erg slecht aan toe waren te vervangen. Deze panelen zijn dus naar alle waarschijnlijkheid kopieën van verloren fresco’s uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Ten tweede hebben ze gediend als versiering van de boekenkasten voor de nieuwe, door abt Crabbe opgerichte, bibliotheek. In deze functie werden de panelen voorzien van kroniekachtige teksten die mogelijk door Adrianus de But of Aegidius de Roya zijn geschreven. Ten derde heeft de reeks, door het belang van de geportretteerden, een belangrijke historische waarde. Ten slotte tonen de portretten de algemene culturele heropleving van de Duinenabdij onder abt Johannes Crabbe (1457-1488). Het ensemble is daarom van groot belang voor de geschiedenis van de Duinenabdij. Bovendien is een dergelijke reeks een typisch verschijnsel uit de Nederlanden. Nog maar weinige voorbeelden hiervan zijn bewaard (o.a. in Haarlem, enkele sporen uit Calarmais), wat van deze schilderijen uit de Duinenabdij een zeldzaam ensemble maakt.
Doordat de reeks continu tot de 19de eeuw voortloopt is het als geheel onmisbaar voor het collectieve geheugen.
reeks van 17 panelen, 1480-1833 olieverf op paneel