Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Het Spel Van De V Vroede Ende Van De V Dwaeze Maegden,

Anoniem - Het Spel Van De V Vroede Ende Van De V Dwaeze Maegden,
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Het Spel Van De V Vroede Ende Van De V Dwaeze Maegden,
Jaar: 
2014
Bewaarplaats: 
Stadsarchief Oudenaarde
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Theatererfgoed
Het Spel van de V Vroede ende van de V Dwaeze Maegden is één van de oudste overgeleverde Bijbelse spelen. Het handschrift vertelt ons ook iets over de manier waarop het stuk werd opgevoerd waardoor het volstrekt uniek is en van grote waarde voor ons collectieve geheugen. Het heeft een schakelfunctie en ijkwaarde in de (theater)geschiedenis aangezien het de overgang tussen een aantal theatrale tradities markeert en zelfs incorporeert. Het spel getuigt bovendien van een uitzonderlijke link tussen klooster- en rederijkersliteratuur.
handschrift, s.d. (gedateerd 1500)
omslag is een eenzijdig beschreven perkamenten schepenbrief uit 1487
twee katernen van telkens 8 folio's en één katern van 2 folio's, laatste folio is blanco
325 x 110 mm
Inv. Fonds Rederijkers OA 1006/46
Het handschrift van het Spel van de V Vroede ende van de V Dwaeze Maegden bevindt zich in het archief van de Rederijkerskamer de Kersouwe van Pamele (1500-1818).
Het gaat om een vroeg 16de-eeuws afschrift van een toneelspel (een parabel naar Mattheus 25) dat in de late middeleeuwen erg veel bijval genoot. Er zijn nogal wat regieaanwijzingen in het handschrift.