Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Houten twijnmolen

Anoniem - Houten twijnmolen
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Houten twijnmolen
Jaar: 
2009
Bewaarplaats: 
Museum over Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT)
Categorie: 
Cultuurhistorisch
Thema: 
Industriële archeologie
Deze twijnmolen is de oudst bewaarde garentors- of twijnmachine met haspel in Noordwest-Europa. Het gaat om een uniek technologisch relict, kenmerkend voor de garennijverheid van de Nederlanden (hoge ijkwaarde).
Dergelijke molens zijn typisch voor de textieltechniek in Engeland en de Lage Landen (zgn. ‘Dutch Wheels’) en illustreren de sociaaleconomisch belangrijke textielnijverheid in onze gewesten (collectief geheugen). Ze leverden de technische inspiratie voor de ontwikkeling van de moderne spinmachines in de 18de eeuw. De aanwending van die toestellen luidde het begin in van de kapitaalsintensieve investeringen en aanpak in de textielnijverheid en kondigde derhalve de industriële revolutie aan.
Dit type is een voorbeeld van de in onze streken ontwikkelde en aangewende technieken van twijnen (technologische schakelfunctie).
1789
afmetingen: hoogte 2,55 m - breedte 1,75 m - diepte 3,5 m